FutureBuilt-skole åpnes i Oslo

Publisert: 17. Aug 2015 | Kategori: Arkitektur

FutureBuilt-skole åpnes i Oslo

I dag åpner nye Veitvet skole i Oslo. 840 elever fra 1. til 10. trinn tar denne høsten i bruk 8790 kvm ny skole og flerbrukshall med tilhørende utomhusanlegg. Skolen er BREEAM sertifisert med karakteren Very Good.

Tre bygningskroppper

Arkitektur - Foto: Link Arkitektur

Foto: Link Arkitektur

Byggebeslutningen ble tatt av bystyret i 2010, og LINK arkitektur og SKANSKA vant konkurransen. Prosjektet er gjennomført som et OPS-prosjekt, byggesummen er 280 MNOK med prosjektstøtte fra Enova på 3,3 MNOK.

Det har vært viktig å skape ulike arenaer for ulike faser i livet og det ble derfor bestemt å utforme anlegget som tre bygningskropper som møtes rundt et sentralrom – torget – hjertet i anlegget.

Dette er utformet som et stort amfi, i tilknytning til dette finner man biblioteket, kantinen, musikkrom, auditorium, spesialrom, administrasjonen samt vestibylen til flerbrukshallen.

Foruten et ønske om å gi elevene en opplevelse av en vandring gjennom skolen har det vært stort fokus på oversiktlighet og trygghet.

Stort utsmykningsbudsjett  

Arkitektur - Foto: Link Arkitektur

Foto: Link Arkitektur

Prosjektet har hatt et over gjennomsnittet generøst utsmykningsbudsjett og tre ulike kunstnere er engasjert for utsmykning av skolen: Lillestrøm & Wien, Stav & Skjelbreia samt Erik Pirolt.

Ett av de tre utsmykningsprosjektene vil være på plass fra skolestart og de to resterende kommer på plass i løpet av 2015.

Flerbrukshallen ligger som en integrert del av anlegget, samtidig som plassering og organisering legger til rette for at denne kan fungere uavhengig av skolen.

Soneinndeling av bygget tilrettelegger for kveldsbruk og man ser for seg et levende anlegg også etter at skoledagen er over.

Prosjektet er realisert som et Future Built prosjekt, hvilket blant annet muliggjøres gjennom nøye planlagt materialbruk, og har oppnådd BREEAM karakter Very Good.