Rendra lanserer åpenBIM plattform for nettbrett

Av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 3. Dec 2015 | Kategori: BIM

Rendra lanserer åpenBIM plattform for nettbrett

Foto: Pixabay

Stadig flere i byggenæringen ser fordelene med å bruke BIM-modeller i byggeprosjekter. Tidligere har BIM-modeller vært isolert på relativt kraftige stasjonære datamaskiner. Etter god norsk mottakelse lanserer nå det norske selskapet, Rendra, sin web-baserte åpenBIM platform, som gjør det mulig å ta BIM-modellene til byggeplassen.

Rendra gjør BIM og tegninger tilgjengelig for brukerne på nettbrett, PC og smarttelefoner gjennom streaming teknologi. Dette gjør det enkelt å navigere, finne relevant dokumentasjon og dele viktig informasjon med andre mens man er ute på byggeplassen.

Begynte som studentprosjekt

– Vi startet i 2012 som en gruppe studenter ved NTNUs entreprenørskole, sammen med noen av personene som stod bak et selskap som utviklet 3D-teknologi for olje og gassektoren så tidlig som på 90-tallet, innleder medgründer Sigve Pettersen i Rendra.

– Dette selskapet hadde erfaring med integrert operasjoner i olje og gassektoren og vi ønsket å se på anvendelse av lignende løsninger i andre bransjer. Etter et møte i regi av buildingSmart Norge lærte vi mye om bygningsinformasjonsmodeller (BIM) på åpne formater (IFC), sier Pettersen.

BIM - ÅpenBIM platform for nettbrett / Foto: Rendra

ÅpenBIM platform for nettbrett / Foto: Rendra

– Her hørte vi at store aktører som Statsbygg etterspurte muligheter for å få BIM ut på byggeplass. Vi valgte derfor å bruke teknologien til å lage en løsning for byggebransjen, sier Pettersen.

Så raskt behovet

BIM modeller har lenge vært forbeholdt store stasjonære datamaskiner, hvor prosjekter først forsøkte å ta med BIM til byggeplassen som papirutskrifter. Gründerne så raskt behovet for å utvikle en løsning for å få modellene digitalt ut på byggeplassen.

– Gjennom observasjon ved Helsebygg Midt-Norges byggeprosjektet Kunnskapssenteret i Trondheim og ved Sykehuset i Vestfolds byggeprosjekt i Skjerve så vi raskt behovet for å utvikle Rendra O. Vi så at byggebransjen var moden for å ta i bruk BIM ute på byggeplassen i produksjonen. Ute på byggeplassen hadde de bare screenshots av de sammenstilte modellene, sier han.

Viktig samarbeid med bransjen

Både Sykehuset i Vestfold og Helsebygg Midt-Norge ble selskapets første betalende pilotsamarbeidspartnere i 2012.

– I februar 2012 var Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ), som hadde store BIM ambisjoner, kommet godt i gang. De hadde gjennomført en dialogkonferanse hvor de hadde diskutert behovet for å få BIM ut på tynnklienter. Bygningsinformasjonsfilene var på flere gigabyte og de så ingen eksisterende løsninger som kunne gjøre det mulig å få disse modellene ut på byggeplassen, sier Pettersen.

BIM - ÅpenBIM platform for nettbrett / Foto: Rendra

ÅpenBIM platform for nettbrett / Foto: Rendra

– Vi jobbet den gang allerede med utviklingen av Rendra O og jeg kom i kontakt med Kjell Ivar Bakkmoen som var prosjektleder, forteller han ivrig.

– Etter at de hadde prøvd forskjellige løsninger uten å bli fornøyd, ble vi enige om å kjøre i gang et felles utviklingsprosjekt, forteller han.

Pilotprosjekt ga nyttig erfaring

PNØ ble et av tre pilotprosjekter som har vært med å forme Rendra O. Observasjoner fra pilotprosjektene viste tydelig behov for en brukervennlig løsning.

– Når man skal ha tilgang på en BIM med alle fag på et nettbrett ute i produksjon, er det viktig å ha fokus på rask tilgjengelighet, god navigasjon og brukervennlighet.  Vi brukte for eksempel de velkjente plantegningene som navigasjonskart i BIM-modellen slik at man raskt kan finne ut hvor man er og hente ut informasjonen man trenger for å ta beslutninger og ha en effektiv flyt i kommunikasjonen ute i produksjonen, sier han.

– Vi lanserte en tidlig versjon av Rendra O i Norge i fjor og opplevde stor etterspørsel fra flere ulike type kunder, med både nybygg og renovasjonsprosjekter. Nå lanserer vi en skalerbar versjon med oppdatert funksjonalitet og muligheten til å bruke BIM modellene i en helt vanlig nettleser, noe som gjør Rendra O uavhengig av operativsystemer. På denne måten blir vi platform uavhengig, sier Pettersen.

Caverion tidlig ute med løsningen

Caverion bruker Rendra O til å dokumentere alt arbeid som de utfører som underentreprenør for NCC underveis i byggingen av det nye Elkraft Laboratoriet til SINTEF Energi i Trondheim. De lager saksmaler og bruke Rendra O til å støtte arbeidsflytene i prosjektet.

Fakta

 

Selskapet ble etablert i 2012 med støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NTNU, SpareBank1, NTE, Sintef, Arctic Innovation Group, og Adolf Øiens Kapitalfond.

 

Løsningen er utviklet i samarbeid med Statsbygg, GK, AF Gruppen, Caverion, Sykehusbygg, Veidekke, Bravida, og HENT.

– Det er tegningene sammen med 3D modellen som gjør det ekstraordinært for oss som er ute og jobber, sier Markus Berget, anleggsleder i Caverion.

Underveis kan man enkelt få oversikt over saker som er i arbeid eller som er ferdig utført.

– Det vil si at jeg har muligheten til å gjengi prosentvis fremdrift på en enda bedre måte, siden vi tar KSen fortløpende, sier Markus Berget, anleggsleder i Caverion.

Skiller seg fra konkurrenter

Både Autodesk (BIM 360 Field), Tekla (BIMsight), Graphisoft (BIMx) har utviklet løsninger for visning av BIM-modeller på nettbrett. Rendra står ovenfor et marked preget av tøff konkurranse.

– For det første er vi en åpen samhandlingsløsning bygget på buildingSmart standarder, der du bruker det åpne IFC formatet. Gjennom en åpen samhandlingsløsning kan ulike fag med ulike programmer samhandle gjennom å laste opp IFC modeller. Disse settes sammen til en fellesfaglig sammenstilt modell tilgjengelig i Rendra O. En slik sammenstilt modell gjør at hele prosjektet kan oppnå en bedre tverrfaglig forståelse, noe som vi vet fører til at det gjøres færre feil, sier Pettersen.

– For å komme i gang med bruke Rendra O er det bare å laste opp ifc modellene og dele ut brukere. Vi har hatt design team i arbeid i alle pilotene for å oppnå best mulig brukervennlighet for de som arbeider ute på byggeplassen, sier han.

– Nytteverdien av å bruke BIM ute på byggeplassen og spesielt som åpenBIM samt digitalisering av byggebransjen diskuteres nå på ulike plan i mange land. I tillegg til langsiktig arbeid nedlagt av BuildingSMART, har regjeringen i England og Tyskland blitt en pådriver innen EU. På grunn av arbeidet lagt ned i BuildingSMART Norge regnes vi som ”best i klassen” i bruk av åpenBIM. Dette er bakgrunnen for at PNØ-prosjektet ble vinner av den internasjonale anerkjennelsen ”Hereos of interoperability” i 2014, sier Pettersen.