Ny veileder for bedre miljøvennlige materialvalg

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén | Publisert: 5. Jan 2017 | Kategori: BREEAM

Ny veileder for bedre miljøvennlige materialvalg

Prosjektleder Trine Dyrstad Pettersen fortelle at det har vært viktig å finne fram til leverandører fronter kvalitetsprodukter. Foto: Susanne A. Finnes / Studio B13

Norwegian Green Building Council har utviklet en ny veileder som gjør det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. – For oss har det vært viktig å finne fram til produsenter som ikke nødvendigvis dyrest, men som fronter kvalitetsprodukter, forteller den norske prosjektlederen Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening.

Den nye veilederen retter seg spesielt mot byggherrer som ønsker å bestille miljøvennlige materialer, men som mangler kompetanse til å spesifisere kravene.

– Vi håper at vi får mer enhetlige og strømlinjeformete krav i prosjektene, fra byggherre via arkitekt, rådgivere og utbyggere, forteller den norske prosjektlederen, teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening. Hun er spent på om veilederen blir tatt i bruk.

Den norske prosjektlederen Dyrstad Pettersen forteller at det har vært viktig å stille krav slik at det er mange nok leverandører som kan levere materialer til prosjektene.

– For oss har det vært viktig å finne fram til leverandører som er i det øverste sjiktet kvalitetsmessig. Ikke nødvendigvis dyrest, men de som fronter kvalitetsprodukter, sier hun.

Norwegian Green Building Council (NGBC)

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet- og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringssverktøy for bygg.

 

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringssverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringssverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan  man bygger bærekraftige bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning, og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg.

 

Prosjektet «Nordic Guide to Sustainable Materials»

Prosjektet «Nordic Guide to Sustainable Materials» er gjennomført fra 2014-2016, og har vært et nordisk samarbeidsprosjekt mellom NGBC og søsterorganisasjonene i Sverige, Finland og Island. Prosjektet har kartlagt beste praksis i de nordiske landene, og blant annet laget en veileder for anskaffelse av miljøvennlige bygningsprodukter med konkrete råd og krav på tre ulike ambisjonsnivåer.

I veilederen er det lagt inn 4 ulike indikatorer for kravene, som Co2, bruk av resirkulert råstoff , innhold av helse og miljøfarlige stoffer og emisjoner til inneklima. Kravene er tilpasset de enkelte produktgruppene for å være sikker på at det er produkter som kan tilfredsstille kravene.

Teknisk forskrift (TEK) stiller krav til at bygningsprodukter har lave emisjoner og er uten giftstoffer, men kravene har vist seg vanskelige å følge i praksis. Inntil nå har byggevareprodusentene måttet forholde seg til svært ulike funksjons- og dokumentasjonskrav, og kompetansen til å tolke dokumentasjonen har vært dårlig i alle ledd. Det er stor rift om de materialspesialistene som finnes.

Nå har altså Norwegian Green Building Council (NGBC) – som er eier av miljøsertifiseringssverktøyet BREEAM – sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island ferdigstilt prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials. Et av resultatene fra prosjektet, er en veileder med forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

I Norge har også blant annet Sintef Byggforsk, Byggevareprodusentenes Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere. Prosjektet som har gått over to år, har i tillegg til veilederen utarbeidet flere nyttige rapporter, der Dyrstad Pettersen har vært den norske prosjektlederen.