Største sykehjem i Norge i massivtre

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén | Publisert: 15. Feb 2017 | Kategori: BREEAM

Største sykehjem i Norge i massivtre

Ullerud er det største sykehjemmet bygget i massivtre og det er første gang et slikt bygg vinner på både pris og miljø. Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter as

Ullerud sykehjem i Frogn kommune er det først i sitt slag i Norge. Det blir bygget i massivtre fordi dette alternativet var best på pris og miljø. Prosjektet er en av de større utbyggingene med massivtre i Norge for tiden.

Ullerud er det største sykehjemmet bygget i massivtre og det er første gang et slikt bygg vinner på både pris og miljø.

Fakta

 

Areal: 12 500 (3000 m2 på hvert plan + 500 m2 for nytt Dagsenter og nytt Sentralkjøkken i eksisterende bygg)

Eier: Frogn kommune

Sted: Drøbak

Arkitekt: Jostein Rø

Byggetid: 20 måneder

– Dette er et stort øyeblikk, sa tidligere ordfører Thore Vestby da han i 2014 signerte kontrakten med AF-gruppen som vant anbudsrunden. Sykehjemmet blir det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie, og det største sykehjemmet som skal bygges i massivtre. Vestby var glad for at Frogn ved dette ble en foregangskommune, og håpet er at andre kommuner blir inspirert til å følge etter.

Den største utfordringen med å bygge i massivtre kommer der man ikke har tatt seg tid nok til detaljerte prosjekteringer i starten

Ullerud sykehjem

 

Ullerud sykehjem er det hittil største bygget som er oppført i massivtre, og vil ved ferdigstillelsestidspunkt også være det største bygget i Norge som hittil er oppført med denne byggeteknikken. Bygget skal kles utvendig med miljøvennlig og vedlikeholdsfritt Kebonypanel, mens de innvendige massivtre veggene blir gipset inn, unntatt yttervegger som blir i synlig massiv tre.

 

Mye av innvendige vegger gipses, men i hvert beboerrom blir veggen mot fasaden i synlig massivtre. Det skal i byggetrinn 1 bygges 108 sykehjemsplasser,  lærings-og mestringssenter, arealer til rehabiliteringsfunksjoner, dagsenter for eldre, nytt sentralkjøkken, kantine/kafeteria, parkeringskjeller, og nødvendig lagerkapasitet.

 

Alle arealer har vannbårende gulvvarme, mens badene er utstyrt med elektriske varmekabler. Vindusveggen med fransk balkong på hvert beboerrom vil beholde trepanelpreget, mens de andre flatene som nevnt tidligere må gipses inn grunnet brannsikkerhet.

 

Bygget vil bli utstyrt med 2 personheiser, samt 1 vareheis. På taket bygges det egne hus til ventilasjonssystemene. En seksjoneringsvegg i betong fra kjeller til over tak er satt opp for å ivareta brannsikkerhet.

 

Alt av lysanlegg har DALI-styring via KNX. DALI står for Digital Addressable Lighting Interface og er en åpen grensesnittstandard for dimbare elektroniske forkoplinger, som gir bedre funksjonalitet og enklere bruk.

 

Bygget skal BREEAM-Nor sertifiseres i kategori: Very Good.

 

Byggherre har også lagt ned betydelige ressurser i å ha forutsigbare LCC (Livs Syklus Kostnader) kostnader for fremtidig drift.

Kommunen ønsket å bygge et miljøvennlig bygg. De hadde latt seg inspirert av de nyeste studentboligene reist i massivtre i nabokommunen Ås. Kommunestyret vedtok et skisseprosjektet og la til rette for en konkurranse der entreprenører måtte tilby oppføring i to alternative utførelsesmetoder, i både stål og betong og massivtre. 16. juni 2014 fikk AF Gruppen Norge AS kontrakten om oppføring av helsebygget. De kom best ut av det og skulle oppføre bygget i tre. Det var første gang i Norgeshistorien at massivtre hadde utkonkurrert ut stål og betong på pris. I tillegg fikk kommunen den miljøgevinsten de ønsket seg, samt at bruken av tre ville gi en god atmosfære og positive helseeffekter. Oppdraget fikk AF gruppen i samarbeid med Binderholz. Massiv Lust står for montering av massivtre og limtre.

Første mars i år ankom de første massivtreelementene byggeplassen. Syvende februar nest år skal bygget være ferdigstilt. Avtalen er en totalentreprise til en verdi på 226 millioner kroner. AF gruppen er svært fornøyd med bygget og er glade for at de nå kan skaffe seg erfaring med byggemetoden.

– Før dette prosjektet hadde vi begrenset erfaring med bygging i massivtre i så stor skala. Vi så det derfor som naturlig å knytte til oss underleverandører med spesialkompetanse, blant annet Massiv Lust, som har stått for montasje sammen med våre egne håndverkere. Bygging i massivtre er ikke spesielt komplisert, men det krever andre løsninger og en annen logistikk enn tradisjonell bygging i stål og betong. «Just in time»-leveranser med trailere på rekke og rad fra Østerrike legger helt klart et press på montasjen, forteller prosjektleder Sveinung Langethon Bjørnstad i AF Gruppen da vi treffer han på byggeplass.

Montasjeleder Alexander Lien i Massiv Lust forteller at det er svært spennende å lede montasjen. Lien viser til at gjennom dette prosjektet skaffer han seg svært nyttig og verdifull erfaring som bedriften hans vil ta med seg videre.

– Byggetiden er svært raskt og arbeidsmiljøet er reint og godt. Den største utfordringen med å bygge i massivtre er der man ikke vektlegger montasje og faktisk oppføring av bygget i prosjektering. Det er avgjørende at utførende part er med tidlig i prosjekteringen for å legge til rette for en smidig montasje og luke ut risiko-områder som kan forhindre fremdriften. Digitale modeller og verktøy kan også gjøre kvalitetssikringen vesentlig bedre, sier Lien. Han er enig at å bygge med denne metoden stiller store krav til logistikk underveis i prosessen.

BREEAM - Bygging i massivtre er ikke spesielt komplisert, men det krever andre løsninger og en annen logistikk, sier prosjektleder Sveinung Langethon Bjørnstad i AF Gruppen.  Foto Knut Werner Lindeberg  Alsén

Bygging i massivtre er ikke spesielt komplisert, men det krever andre løsninger og en annen logistikk, sier prosjektleder Sveinung Langethon Bjørnstad i AF Gruppen. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén

Innovasjon Norge – som har bidratt med et mulighetsstudie tidlig i prosjektet – mener at bygget er en milepæl i norsk arkitekturhistorie. Ullerud er også et sterkt signal til det offentlige i Norge når det gjelder å bygge i tre, samt at det viser hvilke store muligheter norsk treindustri står overfor.

Tidligere leder av treprogrammet til Innovasjon Norge, Andreas Sundby, fortalte under kontraktstildelingen at vi vet at bygg i massivtre har ført til positive helseeffekter, blant annet har de funnet at barn i barnehager av massivtre har lavere puls. Sundby fortalte også at kritikken til bruk av massivtre har vært at det må importeres. Men han mener at skal det skje en endring, må det først etableres et markedet i Norge. – Først da kan norsk treindustri komme etter, sa Sundby.

BREEAM - Det er svært tilfredsstillende å bygge i massivtre, men det krever god planlegging, sier montasjeleder i Alexander Lien.  Foto Knut Werner Lindeberg  Alsén

Det er svært tilfredsstillende å bygge i massivtre, men det krever god planlegging, sier montasjeleder i Alexander Lien. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén

– Det er først når det det blir satt opp slike pilotbygg som i Frogn, at byggherrer og næringen virkelig kan få øynene opp for verdien av slike bygg. Ullerud er viktig fordi dette skaper en trygghet med denne byggeteknikken hos store aktører, som så kan gi en smitteeffekt. Vi har sett det med studentboliger, og vi ser det i Frogn, sier seniorrådgiver Krister Moen i Treprogrammet til Innovasjon Norge.

Ullerud sykehjem som får et bruttoareal på 12 000 m2 fordelt på 109 sykehjemsplasser skal sertifiseres etter Breeam Nor-standarden i kategorien «very good. Avtalen omfatter utvidelse av eksisterende Ullerud Sykehjem i Frogn kommune samt bygging av nye Ullerud Helsebygg med 108 sykehjemsplasser. Det skal etableres et nytt sentralkjøkken og dagsenter i det eksisterende sykehjemmet. I tillegg skal eksisterende utomhusanlegg oppgraderes og utvides. I alt skal det bygges 11.500 m2 BTA nybygg og rehabiliteres 500 m2 BTA. Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på MNOK 226 ekskl. mva. Arbeidene starter i juni og byggetiden er 20 måneder.

Det nye sykehjemmet skal ha 108 plasser, hvorav alle er enkeltrom. Disse blir fordelt på bogrupper på maks åtte, som deler fellesrom og veranda.

BREEAM - I starten var vi selvsagt usikre på byggemetoden da vi gikk i gang, men nå har vi skaffe oss erfaringer som vi vil bruke i nye treprosjekter, sier prosjektleder NN i AF Gruppen.  Foto Innovasjon Norge

I starten var vi selvsagt usikre på byggemetoden da vi gikk i gang, men nå har vi skaffe oss erfaringer som vi vil bruke i nye treprosjekter, sier prosjektleder NN i AF Gruppen. Foto Innovasjon Norge

Det nye helsebygget på Ullerud skal ha «state of the art» velferdsteknologi for beboerne og de ansatte, som skal gjøre hverdagen enklere og tryggere. Massivtre brukt i omsorgsboliger, åpner nye muligheter og markeder for treprodukter.

Utfordringene inntil dette bygget ble lagt ut på anbud, har vært at trebaserte konsepter i store bygg og utbygginger ikke har være konkurransedyktig på pris. At tre viser seg å være fullt ut konkurransedyktig med andre alternativer, har stor interesse og nytteverdi både internt i næringen, men også overfor andre aktører i verdikjeden.