Nya Karolinska Solna krever nye måter å jobbe på

Av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 23. Nov 2015 | Kategori: Byutvikling

Nya Karolinska Solna krever nye måter å jobbe på

Foto: White Tengbom Team

Med 330 000 kvadratmeter, 12 etasjer og 11 000 rom er Nya Karolinska Solna blant de største satsingene innen helsevesenet i Stockholm. Byggeprosjektet er så komplekst at det har tvunget frem nye måter å jobbe på.

– Vi er to arkitektkontorer, White og Tengbom, som har samarbeidet om byggingen av Nya Karolinska Solna. Allerede tidlig i prosjektet forsto vi at vi måtte finne nye måter å jobbe på, forteller lederen for Digital Design og BIM, Nina Borgström i White Arkitekter.

Utfordringene har stått i kø

Her skal moderne helsevesen, forskning og utdanning fungere optimalt. Prosjektet stiller strenge krav til tekniske løsninger, fleksibilitet, og det må være relativt enkelt å foreta ombygginger.

Dette betyr blant annet at ventilasjonen må legges slik at planløsningen kan endres i fremtiden. Miljøkravene er strenge og omfatter alle deler av prosjektet. Arkitekturen skal være tiltalende og bygge på en filosofi om at folk føler seg bedre og blir fortere friske i vakre omgivelser. I tillegg kommer et budsjett, en prisplan og en tidsramme som skal holdes.

Byutvikling - Foto: White Tengbom Team

Foto: White Tengbom Team

– Skulle vi klare å håndtere alle detaljer, materialer, farger og funksjoner, endrede forutsetninger og samarbeid i en stor gruppe, kunne vi ikke gå frem på vanlig måte. Vi ble nødt til å utvikle BIM til å omfatte så vel nye tekniske løsninger som styringsaspekter, nesten som BIM 2.0, sier Nina Borgström.

Dette ble et felles kommunikasjonsforum og selve forutsetningen for en dynamisk og effektiv samhandling. Flere hundre personer har vært involvert i prosjekteringen: 140 personer i White Tengbom-teamet på arkitektsiden, 250 tekniske konsulenter og rundt 150 personer fra Skanskas prosjektkontor.

– BIM-verktøyet gjorde det mulig å se endringer raskt, spore konfliktpunkter og finne løsninger. I denne intensive prosessen har verktøyene og arbeidsmetodene gjort det enklere å samarbeide og holde oversikten, forteller Charlotte Ruben, arkitekt og partner i White Arkitekter, som har vært med helt fra prosjektstart i 2006.

Driver teknologien fremover

– Det har vært utrolig spennende å følge med på hva som skjer med en gruppe mennesker som blir stilt overfor en nærmest umenneskelig utfordring. Teknologien gjør alt enklere, samtidig som det kan ta litt tid før man faktisk våger å stole på den. Men når det skjer, brer det seg en stor ro, sier Nina Borgström.

Hun mener prosjektet ikke ville latt seg gjennomføre uten moderne teknologi.

– Fleksibiliteten blir større og påvirker samarbeidet positivt – flere føler seg inkludert i prosessen.
Håndteringen av all informasjon gjør det dessuten enklere for brukerne å administrere sykehuset når det står ferdig, sier hun.

Byutvikling - Foto: White Tengbom Team

Foto: White Tengbom Team

– Samtlige bygningselementer i sykehusets designmodell har en ID-kode. Det vil gi brukerne kontroll med materialstrømmen som inngår i grunnkonstruksjonen, fortsetter hun.

Bruker flere verktøy

White Tengbom-teamet besluttet tidlig å benytte Autodesk Revit kombinert med Cad-Qs bransjeapplikasjon Naviate i prosjekteringen. Målet var å utnytte BIM-teknologiens mange muligheter for å takle alle utfordringene prosjektet bød på. I neste trinn ble det klart at de tradisjonelle verktøyene ble ytterligere utfordret. I samarbeid med Cad-Q utviklet da WTT skybaserte databaseløsninger til håndtering av rombeskrivelser, fast innredning og endringer. Løsninger som i dag blir videreutviklet under navnet BIMeye.

Databaseteknologien fungerer slik at databasene kobles sammen med designverktøyet Revit. På den måten kan informasjon bearbeides i et databasemiljø fremfor i designmodellen.

– Når mange jobber med forskjellige databaser og modeller, krever det samordning. Hvis noen for eksempel jobber med endringer i visse typer rom, blir det mildt sagt tungvint å måtte gjøre det i 16 forskjellige modeller. I denne løsningen blir hver endring synlig i samtlige modeller via skytjenesten, forteller Mats Persson, Business Unit Manager – Project Services i Cad-Q.

Med løsningen får personer som ellers ikke jobber med designverktøyene, enkel tilgang til informasjon.

– Det blir en demokratisk måte å jobbe på. Alle blir delaktige, noe som skaper større forståelse og engasjement, sier Nina Borgström.

Med stramme tidsplaner risikerer man at utforming og miljø ikke blir prioritert.

– I dette tilfellet ligger det en klar avtale i bunnen, der det legges vekt på å skape attraktive omgivelser for pasienter, personale og besøkende, sier Charlotte Ruben.

Byutvikling - Foto: White Tengbom Team

Foto: White Tengbom Team

Sykehuset vil kun få enkeltrom. I dag vet vi at risikoen for sykehusinfeksjoner og lignende er mindre dersom syke pasienter har egne rom. Det er lagt stor vekt på hygienefaktoren ned til minste detalj.

Skandinaviske detaljer

Besøkende blir møtt av en flott inngangshall med granittgulv og skandinaviske detaljer. Venterommene har utsikt over byen. Det er opprettet et skille mellom de offentlige områdene og arbeidsområdene, der det er valgt materialer som er enkle å rengjøre.

– Behandlingsavdelingene er fargerike og kontrastfulle – hvert kjerneområde får sitt særpreg, særlig gjennom fargene på gulvet. De følger de skiftende årstidene: Høstgult, havblått, rustrødt og lindegrønt, sier Charlotte Ruben.

Nya Karolinska Solna er også et av Sveriges største kunstprosjekter i moderne tid. Investeringene i nye kunstverk både i parkområdene og interiøret vil anslagsvis beløpe seg til 118 millioner svenske kroner. Ifølge den opprinnelige OPS-avtalen vil de samlede byggekostnadene ligge på 14,5 milliarder svenske kroner. Byggeperioden strekker seg over åtte år, frem til 2018. Men allerede i slutten av 2016 er planen at sykehuset skal kunne motta sine første pasienter.