Zero Village Bergen – Norges første og største

Av: Julie Remen | Publisert: 20. Nov 2015 | Kategori: Byutvikling

Zero Village Bergen – Norges første og største

Foto: ByBo

I Bergen planlegges norges første og største nullutslipps boligområde. Pilotprosjektet skal gi erfaring og kompetanse som skal danne grunnlag for innskjerping av regelverket for bærekraftig boligbygging i fremtiden.

Zero Village Bergen er et pilotprosjekt under Forskningssenteret  ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings, hvor det skal bygges et nullutslipps boligområde. Området skal inneholde i underkant av 800 boliger uten utslipp av CO2, og det vil bli det første og største av sitt slag i Norge.

I inneværende programperiode til  ZEB har er det enkeltbygg som har i vært i fokus. I neste programperiode som starter om et par år vil det være områdeutvikling som skal stå i fokus. Her vil man møte nye problemstillinger og utfordringer.

Utfordringer med nullutslippsområder

Thorbjørn Haug er prosjektdirektør i ByBo, som utvikler Zero Village Bergen. Han forteller om forskjellene mellom å bygge en nullutslippsbolig og et nullutslippsområde.

Byutvikling - Foto: ByBo

Foto: ByBo

– Når man skal bygge et nullutslippsområde er det mange nye problemstillinger som må løses. Blant annet må man omfordele energien mellom byggene for å få et optimalt energisystem. Man må sørge for å bruke mest mulig av den ny fornybare energien selv. Her vil det oppstå en rekke problemstillinger i forhold til utveksling mot nett. Regulatorisk sett er dette en utfordring, forteller Haug til Fremtidens Byggenæring.

– Mobilitet og transport kommer også inn som et tema i forhold til å bruke fornybar energi til å lade el-biler, smart-grid innenfor området og utveksling av energi mot næringsbygg og butikker i området.

Baner vei for fremtidens krav

Hensikten med Zero Village Bergen er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygg som leder til markedsgjennombrudd for bygg med null utslipp av drivhusgasser med tanke på produksjon, drift og rivning. Haug forteller at ByBo bygget Løvåshagen borettslag, som i sin tid varet ambisiøst passivboligprosjekt med solfangere på taket.

Byutvikling - Foto: ByBo

Foto: ByBo

– Det vi ser nå er at forskriftene begynner å følge opp noen av de erfaringene som er gjort på dette prosjektet. Det er blitt fulgt opp av Høyskolen i Bergen, Sintef, NTNU og det finnes doktorgradsavhandlinger som omtaler prosjektet, forteller han.

– Jeg tror Zero Village Bergen vil bli mye av det samme. Vi skal høste erfaringer utbyggingen av området, som vil gi oss kunnskap og kompetanse for å endre fremtidens regelverk og forskrifter for bygging av nye boliger.

Vil sette krav for kraftbransjen

Haug forteller også at de ønsker å gi faglige og erfaringsmessige innspill for å kunne tilpasse de regulatoriske kravene for kraftbransjen som skal gjøre det lettere å bygge ut og få økonomi i ny fornybar energi i nye og eksisterende boligområder.

– Gjennom målsettinger på energi og miljø har staten lagt til rette for at det skal bli økonomi i ny fornybar energi. Dersom det er vilje ti å gjennomføre slike prosjekter, i tillegg til insentiver, vil det være mulig å gjennomføre mange prosjekter, mener Haug.

Byutvikling - Foto: ByBo

Foto: ByBo

– I Norge har vi stort sett hatt fokus på å utvikle  vannkraft med tilhørende distribusjonsnett. . Vi har ikke hatt stort nok fokus på å produsere lokalt. Vi mener at det å produsere lokalt vil kunne styrke nettet i seg selv, men vi må få erfaringer på hvordan dette kan gjøres.

Haug mener plusskundeordningen ikke legger godt nok til rette for fornybar energi.

– Det setter faktisk en del hindre for det, særlig for boligområder. Det er blant annet ikke lov til felles måling, og anlegg over 100 kilowatt er unntatt fra regelverket. Derfor har vi inngått et samarbeid med BKK som er et av Norges største energi- og infrastrukturselskap for å finne bærekraftige måter å gjøre dette på, også mot nettet, sier han.

Skal bygge i trinn

Reguleringsplanen for prosjektet ble levert i begynnelsen av året og forventes ute på høring i løpet av sommeren. Parallelt jobber ByBo med ZEB for å finne ut av energiløsningene i prosjektet.

– Det er både solenergi og bioenergi med grunnvarmepumper som ser ut til å være mest aktuelt for området, forteller Haug.

– Det er jo sånn i denne bransjen at ting utvikler seg veldig fort, alt fra solceller, automatikk og tekniske løsninger. Derfor skal vi bygge området i flere trinn og lære av hvert enkelt byggetrinn.

– Målsettingen for ZEB er å komme frem til nye løsninger som kan føre til et markedsgjennombrudd i byggenæringen. Da må bruke robuste løsninger.