Zero Village Bergen – Norges største pilot

Av: Julie Remen | Publisert: 18. Jun 2015 | Kategori: Byutvikling

Zero Village Bergen – Norges største pilot

Foto: Snøhetta

I Bergen samarbeider nå ZEB med ByBo, Snøhetta, Norconsult og utvalgte partnere, om å bygge norges første nullutslipps boligområde. De 800 nullutslippsboligene skal fremskaffe kompetanse og erfaringer på hvordan Norge skal oppnå nullutslipp innen 2020.

Norges største boligpilot

Forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings, også kjent som ZEB sentere, ble etablert i 2009 med grunnlag i fremtidens målsettinger om energieffektivisering og nullutslipp som minstestandard.

Etter flere ambisiøse miljø- og energiprosjekter skal ZEB nå i samarbeid med Snøhetta, ByBo og andre partnere, utvikle Norges største nullutslippsprosjekt for boliger.

Zero Village Bergen (ZVB) er et pilotprosjekt som skal finne løsningene på utfordringene vi vil møte i løpet frem mot 2020.

Lavt energibehov og fornybar energi

ZVB skal ha minimalt CO2 avtrykk, lavt energibehov og energien skal hentes fra lokale, fornybare energikilder. Overskuddsenergien vil eksporteres for å veie opp for CO2-avtrykket fra byggeprosessen, drift og riving. 

Boligene får solceller og solfangere som skal ta seg av elektrisitet og vannoppvarming. Overskuddsvarmen fra luften inne vil bli brukt til å varme tilluften og tappevannet.

– Hvis vi skal nå klimamålene holder det ikke å bygge et passivhus her og et plusshus der. Da må hele nabolaget bli karbonnøytralt, sier sjefforsker Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk på prosjektets nettsider.

Får egne forskningsprogrammer

Flere forskningsprogrammer bruker ZVB som pilotprosjekt. Noen ser på bruk av solenergi i by- og områdeplanlegging, mens andre fokuserer på utvikling og demonstrasjon av løsninger som reduserer kostnader og implementeringstid. Dette skal gjøre at løsningene tas raskere opp i markedet.

Et annet forskningsprogram, “Trekonstruksjoner i komplekse nullutslippsboliger – Brann- og fuktsikkerhet”, skal se på konkrete løsninger for brann- og fuktsikkerhet for nullutslippsbygg.

– Zero Village Bergen er et pilotprosjekt i ZEB. Derfor stilles det strenge krav til publisering av forskningsresultater og etterprøving av resultatene,

– Det er avgjørende at kunnskap og erfaring som fremkommer i prosjektet blir delt på en faglig tilfredsstillende måte, slik at resultatene kan etterprøves og dokumenteres, står det på prosjektets nettsider.

  • Foto: Snøhetta

  • Foto: Snøhetta

  • Foto: Snøhetta

Informasjonen er hentet fra Zero Village Bergens nettsteder.