Klart for innflytting i Oslo Cancer Cluster

Publisert: 16. Jul 2015 | Kategori: Entreprenør

Klart for innflytting i Oslo Cancer Cluster

OCCI, et av Europas ledende senter innen kreftforskning åpner 24. august 2015. Foto: Kenneth Flaten.

Et av Europas ledende sentre for kreftforskning åpner i august. Målet for Oslo Cancer Cluster Innovation Park (OCCI) er å skape ny og bedre behandling av kreftsykdommer.

Et bygg å være stolt av

Entreprenør - Foto: Kenneth Flaten.

Foto: Kenneth Flaten.

Parken er nå, etter mange års planlegging, ferdig bygget. Bygningene ble overlevert fra entreprenør Skanska 1. juli 2015, og OBOS står som største eier av parken.

– Fremdriften har gått som planlagt, og Skanska har levert på tid. Dette er blitt flotte bygg som vi er stolte av. Vi gleder oss til den offisielle åpningen 24. august, sier administrerende direktør for OBOS Forretningsbygg, Nils M. Bøhler.

Han kan også fortelle at prosessen har vært krevende med flere bygningsmessige spesialtilpasninger, særlig med tanke på at parken både skal romme et skolebygg og flere ulike forskningslaboratorier.

Unikt i norge

Innovasjonsparken er tilsammen 36 000 kvm og er unik i norsk sammenheng.

For første gang samles forskningsmiljøer, universitetssykehus, næringsliv og videregående skole i samme bygg.

Innflyttingen er i full gang, og fra 24. august er det ordinær aktivitet på området.

Da strømmer både forskere, medisinske miljøer og elever ved Ullern videregående skole inn på området.

Her finnes håpet for fremtidens kreftpasienter, i et byggeprosjekt som samlet sett har kostet litt over en milliard og som inkluderer nye lokaler til Ullern videregående skole.

Einarsson er en av initiativtakerne til parken og daglig leder av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse.

Einarsson har fulgt prosjektet helt siden planene ble tegnet i 2002, og ser fram til at et av Europas ledende sentre for kreftforskning åpner om noen kun få uker.