Økende interesse for tre som byggemateriale

Av: Ole Peter Galaasen | Publisert: 19. Jan 2016 | Kategori: Entreprenør

Økende interesse for tre som byggemateriale

Foto: Reklamebyrå Snølys

Norge har en tusenårig tradisjon i å bygge hus i tømmer. En av verdens eldste byggematerialer opplever nå en økt interesse både fordi det er miljøvennlig, og fordi det har egenskaper som gir bygg store fordeler.

Verdens høyeste trehus, Treet i Bergen, vakte internasjonal oppsikt med sine 14 etasjer ruvende 50 meter over bakken. Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), Artec arkitekter, modulleverandøren Kodumaja, NTNU og Moelven Limtre. Både treindustrien og arkitekter opplever nå økt etterspørsel etter bygninger av tre.

– Generelt merker vi at det er flere og flere forespørsler for prosjektering av større bygg med hovedbærende konstruksjoner i tre. Det er forespørsler for både limtre, massivtre og «precut» i standard trevirke, innleder sivilingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco. Selskapet har stått for prosjekteringen av den imponerende bygningen.

Entreprenør - Foto: JC Photo

Foto: JC Photo

Vekst i bruk av prefabrikkerte tremoduler

Bygget representerer et nytt konsept oppført med byggemoduler i fire etasjer som gir en rask byggeprosess og konkurransedyktige leilighetspriser.

– Det er definitivt et voksende marked for prefabrikkerte tremoduler. En ser også eksempler på at det bygges høyere med tremoduler i dag, med flere prosjekter på opp til 6 etasjer. På den måten er det mulig å dekke et enda større marked, fortsetter Aanstad Bjertnæs.

– Det er en lang og stor tradisjon i Norge for bruk av tre i mindre bygg, men nå ser vi en trend mot å bygge høyere og større i tre, legger han til.

Brannsikkerhet

Ved brann vil det ytterste forkullede sjiktet av treet virke isolerende og beskytter det bakenforliggende og friske trevirket. Derfor er mye av tverrsnittet i en trekonstruksjon ofte uberørt etter en brann, og en stor del av bæreevnen er i behold. I sonen innenfor det forkullede partiet vil trevirket ha tilnærmet uendrede fasthets- og stivhetsegenskaper.

– Der treverk i større bygg er eksponert må disse ofte påføres brannhemmende lakk. I store limtrekonstruksjoner kan det i tillegg benyttes innslissede stålplater og dybler inne i treverket, slik at disse ikke eksponeres i en brannsituasjon. De legges innenfor den forkullede sonen, forklarer han.

Norsk tømmer

De viktigste salgsproduktene til norske skogeiere er sagtømmer som videreforedles til byggematerialer. Prisene på trelast av bartre har falt mye i store markeder mange steder i verden i 2015. I tillegg har den siste tids kursutvikling gjort norske trevarer mer konkurransedyktige.

Entreprenør - Foto: Morten Pedersen / Inviso

Foto: Morten Pedersen / Inviso

– Majoriteten av tømmer som leveres på norske byggeplasser kommer fra Norge. Det kommer også en del fra Sverige, og noe fra Baltikum. Leveranser av massivtre til det norske markedet kommer fra Mellom-Europa, sier avdelingsleder Rune B. Abrahamsen i Sweco.

Gir store fordeler

Å bygge med tre gir større frihet i utformingen av bygninger. I tillegg er tre både et miljøvennlig og estetisk materiale å bygge med.

– Fordelene med å bruke tre i bygninger er formbarheten og at det er enkelt å bearbeide. I tillegg har tre et høyt styrke-mot-vekt forhold. Mange setter også pris på de estetiske kvalitetene, sier Abrahamsen.

– Hvis man sammenligner tre med eksempelvis stål og betong krever sistnevnte materialer mye arbeid og energi i fremstillingen. Tre vokser som kjent av seg selv og kan høstes i mye større grad som et ferdig produkt. Tre binder også CO2, om lag 700 – 900 kg CO2 pr. kubikk med tre. Totalt sett tillater tre i større grad bærekraftige bygninger, sier han.

Tar hensyn til klima

Vi må i årene som kommer forberede oss på mer nedbør og ekstremvær. Når man reiser bygninger av tre er det viktig å ta hensyn til slike forhold.

– Når man jobber med trekonstruksjoner er det viktig at detaljer utformes slik at de ikke fanger fukt, noe som er kritisk med tanke på råte. Belastning fra vind er kun et dimensjoneringsspørsmål, sier Aanstad Bjertnæs.

Tror på økt bruk av tre

Tidligere har Sweco utført en mulighetsstudie for et 20 etasjer høyt kontorbygg i tre i Kirkenes. Studien viste at dette er mulig å realisere ved bruk av kraftige limtrefagverk som hovedbærende konstruksjon. Erfaringene fra Treet i Bergen har gitt erfaringer de vil ta videre.

Entreprenør - Foto: Morten Pedersen / Inviso

Foto: Morten Pedersen / Inviso

– Erfaringene fra Treet i Bergen er i stor grad positive. Den store graden av prefabrikasjon viste seg, som antatt, å ha høy presisjon under byggingen. Brannmotstand, som mange var bekymret for, ble løst på en god måte med store limtretverrsnitt som vil tåle påkjenningen fra en eventuell brann, sier han.

– Vi tror det er et voksende marked for bruk av tre i større bygg med flere etasjer, tilføyer Aanstad Bjertnæs.

God mottakelse i markedet

Responsen på bygget har vært positivt og salget har til nå gått bra.

– Salget har vært bra og jevnt over på samme nivå som andre “vanlige” bygg i betong. Mange kjøpere er opptatt av miljøaspektet ved bygningen, sier Kari Berland, avdelingsleder i EiendomsMegler1.

– I utgangspunktet har folk uttrykt liten eller ingen bekymring med tanke på at bygningen er av tre. De fleste har vært fascinert av selve bygget og de solide limtredragerne som vises gjennom terrasser og i noen leiligheter, forteller hun.

– Vi har fått noen spørsmål og kommentarer vedrørende brannsikkerhet, men siden huset er fullsprinklet som alle nye bygg er i dag, har folk generelt vært veldig positiv, avslutter Berland.