Sparer tid med prefabrikkerte reisverkselementer

Av: Julie Remen | Publisert: 13. Mar 2015 | Kategori: Entreprenør, Rådgivning

Sparer tid med prefabrikkerte reisverkselementer

Det har i lang tid vært fokus på effektivisering av byggeprosesser. Termowood er et nyutviklet selskap med patent på en spesiell type prefabrikkerte reisverkselementer i tre. Produktet har som hensikt å redusere kostnader ved å forkorte arbeidstiden på byggeplassen. Vi har snakket med daglig leder for Termowood, Henning Thorsen.

Resultat av et markedsbehov

Om Termowood

Termowood produserer prefabrikkerte reisverkselementer i tre. Selskapet ble etablert med utgangspunkt i Leif Nettum sitt patent, og i 2012 ble et AS opprettet. Det nye selskapet startet utviklingen av produktene TermoElement og TermoRehab i samarbeid med flere aktører i byggenæringen og forskningsinstitutter.

Thorsen mener ideen bak produktet kom basert på et markedsbehov og en mangel i industrien.

– Det har i mange år vært behov for mer effektive og prefabrikkerte løsninger på markedet. Oppfinner av patentet, Leif Nettum, så behov for å finne nye løsninger til bygging av reisverk. Tradisjonelt reisverk som bygges i dag er tidskrevende per kvadratmeter, sier Thorsen.

– Kravene for tettere vegger, høyere u-verdi og lavere kostander har steget. Dette har gjort at man ser etter nye løsninger for å redusere kostnadene og bygge billigere med samme kvalitet.

Forsøkene på å utvikle nye måter å bygge på med tre har ofte blitt mislykket.

– Grunnen til dette er at fokuset på å bygge utelukkende med tre vært for stort og fokuset på effektiv produksjon for lite. Vi har sett at kombinasjonen av tre og tradisjonelle elementer innenfor isolasjon, har en bedre forankring i markedet, forklarer Thorsen.

– Effektivitet på byggeplassen er viktig, dette reduserer kostnadene og feil ved bygging. Vi reduserer opp til 85 prosent av byggetiden per kvadratmeter. Dette gir utbyggeren langt bedre kontroll på den variable kostnaden.

Med et fleksibelt produkt kan Termowood benyttes ved industribygg like vel som ved hus.

– Termowood er bærende opp til to til tre etasjer uten at man trenger å tilføre egen bærende konstruksjon. Vi gjør også enkle tilpasninger for å levere opp til fire etasjer. Elementene fungerer også som et utfyllingselement til den eksisterende bærekonstruksjonen.

Entreprenør - Daglig leder for Tremowood Henning Thorsen.

Daglig leder for Tremowood Henning Thorsen.

Mindre rom for feil

Norge leier ofte inn arbeidskraft fra utlandet med erfaringer som ofte ikke samsvarer med kravene i den norske byggenæringen.

– Der arbeidskraften mangler kompetanse eller erfaring sparer entreprenørene og utbyggerne tid og penger på mer brukervennlige materialer. Med bruk av prefabrikkerte elementer klare for spikerslag på byggeplassen blir det langt mindre rom for byggefeil og kvaliteten på bygget øker, sier Thorsen.

– Elementene våre kan også brukes som takelement, inne vegger og garasjeelementer. På denne måten kan man unngå flere leverandører, noe som reduserer ventetiden på materialene. Elementene bidrar   også i mindre avfall på arbeidsplassen som er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, sier Thorsen.

Med på miljøutviklingen

Miljøkravene for bygging av hus og bygg er under konstant utarbeidelse. Termowood er klar for utviklingen og tilfredsstiller kravene for passivhus.

– Det er enda usikkert om kravene for passivhus vil vurderes ut fra de enkelte produktene eller gjennom en helhetlig vurdering av ferdig bygg, men våre elementer er godkjent for passivhus.

– Med våre elementer skal man kunne slippe å bruke fuktsperre og vindsperre, noe vi tester sammen med Norsk treteknisk institutt. Dette vil gi bedre gjennomlufting men samtidig opprettholde tettheten i bygget. Resultatet av dette er bedre inneklima og redusert bruk av plastelementer, avslutter Thorsen.