Klima – har byggenæringen løsningen?

Publisert: 13. Jan 2017 | Kategori: Event

Klima – har byggenæringen løsningen?

Foto: Pixabay

Byggenæringen står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Hva kan byggenæringen bidra med i det grønne skiftet? Statsbygg inviterer til frokostseminar 26. januar i Oslo.

Program

Tid. Sted. Påmelding

Dato: torsdag 26. januar

Tid: 08.30 – 09.30

Adresse: Biskop Gunnerus gate 6 (Byporten)

Påmelding til: arrangement@statsbygg.no

Påmeldingsfrist: 24. januar

08.00 – 08.30 Frokost i kantina

08.30 Velkommen
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

08.35 Lokalisering av statlige bygg
ved Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Hvordan vi planlegger og bygger statlige bygninger er helt avgjørende for å takle befolkningsvekst og begrense klimagassutslipp. Vi ser nærmere på klimakonsekvensene av lokalisering av statlige bygg.

08.45 Norges beste klimabygg – Campus Evenstad

ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad åpnes 29. januar. Bygget har vært et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

08.55 Bygg og lokalprodusert energi
ved Guro Hauge, fagansvarlig for bygg i Zero
Bygg og eiendomforvalternes rolle i det fremtidige energisystemet. Lokalprodusert energi og energieff ektivisering blir en viktig del av det fornybare Norge og Europa.

09.05 Byggenæringen og det grønne skiftet
ved Sverre Tiltnes, direktør Bygg21
Byggenæringen legger premissene for menneskers liv, helse og virke. Derfor har næringen også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Hvilke rammebetingelser bør gjelde?

09.15 Oppsummering
ved Harald Nikolaisen, Statsbygg

Velkommen!