Arkiv for: Arkitektur

– Arkitektur er et viktig politisk virkemiddel

Gjennom foredrag og workshops ønsker den statlige stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) å stimulere arkitektstanden til å delta på en langsiktig prosess der målet er å påvirke utformingen av en ny norsk arkitekturpolitikk. Direktør for arkitektur Tor Inge Hjemdal ved DOGA, forteller at bransjen lenge har uttrykt behov for en ny arkitekturpolitikk, og har bedt DOGA legge til rette for at alle kan bli hørt i denne prosessen.

DOGAs rolle

Hjemdal forteller at nye DOGA… Les videre


Bærekraft og fellesskap i nytt Stavanger-prosjekt

Det nye boligområdet Vindmøllebakken i Stavanger baserer seg på en ide om å bo mer kompakt og leve mer kollektivt. På den måten kan man spare både ressurser, energi og plass. For å komme i mål med konseptet er det viktig å få med de fremtidige beboerne på et tidlig stadium i prosessen.

– Vi har jobbet med dette siden 2013. Konseptet bygger på en ny boligmodell, Gaining by Sharing, som vi har jobbet med… Les videre


Løren stasjon nominert til Oslo bys arkitekturpris

Arkitekturprisen er den gjeveste som deles ut for hovedstadsregionen. Alle innbyggere har hatt anledning til å komme med forslag. Disse vurderes deretter av Rådet for byarkitektur, som igjen nominerer tre kandidater for Byurviklingskomiteen. Komiteen avgir så sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Økt interesse for arkitektur og byutvikling

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt… Les videre


Vinner internasjonal pris for ny dansk skole

Iconic Awards er en internasjonal konkurranse for arkitekter, designere og byggebransjen.   Dette er den første nøytrale, internasjonale arkitektur- og designkonkurransen som fokuserer på hvordan de ulike fagfeltene samarbeider.

Den anerkjenner visjonær arkitektur, innovative produkter og bærekraftig kommunikasjon fra alle felt innen arkitektur, byggebransjen, eiendomsbransjen og produksjonsindustrien innen fem hovedkategorier. Derfor setter konkurransen søkelyset på hvor viktig det er at de ulike sektorene samarbeider.

– Vi er stolte over å ha fått Iconic Award 2017. Utmerkelsen er… Les videre


Skal sette norsk arkitektur på verdenskartet

10 millioner kroner skal bidra til at de syv bedriftene får fotfeste i utlandet. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

-De syv bedriftene har gjennomtenkte og realistiske ambisjoner og budsjetter som gjør det mulig å ta et steg ut i det globale markedet og bidra til økt verdiskapning her hjemme, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig… Les videre