Arkiv for: BIM

Skanner bygg med mobilen

Statsbygg tester ny teknologi på det nye veterinærbygget på Campus Ås, som er under oppføring. Med smarttelefonen skannes bygningskroppen underveis i byggeprosjektet for å få oppdaterte 3D-bilder. På denne måten kan man til enhver tid sammenligne ferdigstilt bygg med BIM-modellen og arkitektens tegninger.

Ny teknologi

BIM (bygningsinformasjonsmodeller) har lenge vært i bruk hos Statsbygg for å simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere og om det er byggbart. Ny teknologi tar dette verktøyet et skritt… Les videre


Store fordeler med mobile BIM-løsninger

Dette er noen av erfaringene et av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling sitter igjen med etter et internt pilotprosjekt i samarbeid med den mobile BIM-leverandøren Rendra.

– Vi har lenge sett verdien av gode BIM-løsninger og er hele tiden på utkikk etter nye måter å arbeide digitalt på. Vi har på dette prosjektet vært så heldige som fikk delta i et pilotprosjekt hvor vi fikk muligheten til å skaffe oss… Les videre


Bidrar til renovering av gammel perle

Barne- og kulturskolen er et signaturbygg sentralt i Bodø. Bygget, fra 1966, skal gjennom en omfattende ombygging for å tilpasses dagens behov. I tillegg skal skolen utvides fra en 2 parallell til en 3 parallell på alle klassetrinn. Rambølls tverrfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske fagekspertise, har allerede begynt på jobben.

Kompleks jobb

Skolen har i dag rundt 340 elever og 45 ansatte. Byggets form viser «en båt til ankers i midnattssolen». Det er en… Les videre


Norges første samlende digitale veikartet for BAE-sektorene

Det strategiske veikartet er utviklet for å motvirke en fragmentert utvikling innen bygg-, anlegg- og eiendomssektorene (BAE). En fortsatt klattdigitalisering mener foreningen vil svekke mulighetene som ligger foran næringen. Formålet med den digitale strategien er å etablere strukturer for en heldigital informasjonslogistikk som gir en sømløs informasjonsflyt og raske beslutninger, der utviklingen av en felles digital plattform vil være essensiell. Poenget er at de ulike verktøyene og systemene må snakke sammen. Visjonen er at… Les videre


Ønsker å bryte det digitale klasseskille

Her skal publikum få en praktisk tilnærming inn mot byggenæringens digitale veikart 2025. Målsettingen med veikartet er en heldigitalisering av norsk byggenæring innen 2025 som skal sikre en konkurransedyktig og bærekraftig næring.

– På Digital Arena ønsker Bygg Reis Deg å løfte frem de praktiske verktøy som finnes og vise frem løsninger og arbeidsmetoder som er tatt i bruk i dag. Vi ønsker å bidra til at flere går fra ord til handling i byggenæringen… Les videre