Arkiv for: BREEAM

Europas største pågående byggeprosjekt i Oslo

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo er Europas største pågående byggeprosjekt. Tomten til det nye museet har et bruttoareal på 54.600 m2 og vil koste 5,7 mrd. Bygget skal romme kunstsamlingene fra Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for Samtidskunst.

– Prosjektet blir et monumentalt bygg for kunst som skal tiltrekke publikum fra hele verden. Derfor må løsningene som velges ha de riktige egenskapene for å oppfylle prosjektets mål, sier projektleder Ivar Barstad fra Rambøll.

Skal være et… Les videre


Ferdigstilt som FutureBuilt-forbildeprosjekt

På FutureBuilts årlige konferanse 9. juni mottok avdelingsdirektør Ketil Asklien i Undervisningsbygg plakett og diplom som bevis på at Brynseng skole er ferdigstilt som forbildeprosjekt i FutureBuilt. For å bli godkjent som forbildeprosjekt må det ha høye ambisjoner for klima, miljø og arkitektonisk kvalitet, innovative løsninger eller egenskaper, og nærhet til kollektivknutepunkt.

Oppført som passivhus

Den nye barneskolen, som har lett tilgang til fire t-banelinjer på Brynseng stasjon, er på ca. 11.600 kvadratmeter over fem etasjer…. Les videre


Energioppgradering av boliger kan få stor klimaeffekt

En ny rapport fra ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) drøfter forutsetninger og virkemidler for å oppnå ambisiøs energioppgradering av norske boliger.

Stor effekt av energioppgradering

Rapporten bekrefter den store betydningen av tiltak på eksisterende boliger når det gjelder oppnåelse av klimamål. Men er det mulig å redusere levert energi til drift av eksisterende boligbygg så mye som scenarioet i Arnstadrapporten tilsier (4,5 TWh i 2020 og 15 TWh i 2040)?

– På bakgrunn av… Les videre


Går foran med banebrytende vannrenseteknologi

– Legionellautbrudd er noe av det verste som kan skje på et hotell, og risikoen er større for lavenergibygg. Ifølge fagmiljøet er ikke dagens krav til måling og sikring egnet for hoteller og andre store bygg, sier teknisk sjef på Scandic Bakklandet, Svein Arne Eggen.

Legionellaveilederen sier nemlig at forbruksvannet i bygg skal sjokkoppvarmes og at dusjhodene bades i klor fire ganger årlig. Det stjeler mye tid fra driftsansvarlig. I tillegg blir det vanskelig for… Les videre


Bra for miljøet, bra for helsen – bra for business

I følge EU-kommisjonen står bygninger for en tredjedel av de globale klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn ble “Green Market Study” etablert av Rambøll i 2008, for å støtte innovasjon og innsikt i utvikling i byggesektoren.

Stort ansvar, stor mulighet

Det er estimert at vi tilbringer rundt 90 % av tiden vår innendørs. Og 98 % av operative kostnader i bygg er et resultat av brukernes behov. Dermed gir dette byggenæringen et stort ansvar, og samtidig en… Les videre