Arkiv for: BREEAM

Veidekke skal bygge miljøvennlige kontorer på Skøyen

Oppdraget omfatter oppføringen av et kontorbygg på 30.000 m 2. Bygget vil bli et landemerke både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektiv bygg med utstrakt bruk grønn teknologi. Største leietaker i bygget blir Hafslund AS. Med sine 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.

Arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift

Kontorbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig… Les videre


Klimapolitiske strakstiltak i byggebransjen

– Kommunepolitikerne har gjort en rekke viktige tiltak og oppnådd gode resultater. Nå handler det om å gjøre det samme på statlig nivå, sier Ola Elvestuen, Venstre.

– Det trengs økonomiske insentiver innen rehabilitering. Husbanken har riggen klar og trenger økonomiske midler for å kunne iverksette, Anne Beathe Tvinnereim, Senterpartiet.

– Dagens tekniske forskrifter er tilpasset nybygg, ikke eksisterende bygg. Vi bør lytte nøye når bransjen selv etterspør reguleringer for oppgradering av eksisterende bygg. Det er… Les videre


Manglende kunnskap største hinder

– Det er litt meningsløst å bygge avanserte miljøbygg dersom selve byggeplassen gir store utslipp. Derfor må det være et mål at byggeplasser må være mest mulig fossilfrie i fremtiden, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han fikk overrakt den ferske rapporten på Arendalsuka tirsdag.

Det er Energi Norge, Enova og Norsk Fjernvarme, i samarbeid med Bellona, som står bak rapporten.

Gyllen sjanse

Rapporten viser at mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at fossil-… Les videre


Vil gi Stockholm 6000 boliger i tre

– I det siste har vi brukt mye krefter for å overbevise folk om at tre er det beste byggematerialet. Men aller helst vil vi bygge hus, sier Arne Olsson er forretningsutvikler og adm. dir. i Folkhem Trä.

Bra for helsen

Da Strandparken i Sundbyberg stod ferdig i 2014, var det Sveriges høyeste flerbolighus bygget helt i tre. Boligprosjekt har fått mye oppmerksomhet, og er en del av en langsiktig strategi.

– De fleste byggematerialene tar… Les videre


Trebyen Trondheim

Trebyen Trondheim er et byutviklingsprosjekt drevet av Trondheim kommune. Prosjektet har som et sentralt formål å videreutvikle treprosjekt i den historiske og moderne trebyen Trondheim. En viktig intensjon med prosjektet er å fremheve tre som et miljøvennlig og fremtidsrettet byggemateriale med svært positive egenskaper når det gjelder både ytre og indre miljø. Effektmålene er å bidra til at det utvikles innovative byggeprosjekter gjennom å synliggjøre nye byggeprosjekt, men også rehabiliteringsprosjekt og byrom. Utviklingsprosjektet har… Les videre