Arkiv for: Byutvikling

Byrom skapt for folkeliv

Man ser det i stadig flere byer rundt i verden: Bilene blir presset vekk for å gi plass til folk. Bilveier blir gjort om til gågater og sykkelfelt. Det settes opp sperringer og benker. Det lages havnepromenader, parker og lekeplasser.

Dette er en helt riktig utvikling, mener markedsdirektør MRIF Roar Smelhus og gruppeleder Landskap/Landskapsarkitekt MNLA Tom Reese Larsen i Hjellnes Consult, som ønsker seg mer rom for mennesket i bymiljøet.

– Jeg går ofte rundt i… Les videre


Innovasjon utvikler byene

Målet med prosjektet er å komme frem til konkrete tiltak, metoder og prosesser som eiendomsutviklere, kommuneplanleggere og andre aktører kan ta i bruk for å skape enda bedre byer og steder.

Innovasjon og verdiskaping

”Byen som innovasjonsplattform” ser på som drivere for økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping anerkjennes i stadig større grad.

– Mangfoldet av mennesker med ulik kulturell bakgrunn, kompetanse og økonomi sammen med byenes mange ulike fysiske rom, gir helt unike forutsetninger for innovasjon og… Les videre


Trondheim – The City as Campus?

Kronikk av Ole Wiig, Faglig leder i arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig (NSW).

Det forventes at Norges største universitet tenker stort og ikke blir for opphengt i kortsiktige løsninger. Like mye som byen må tilrettelegge for NTNUs utvikling, må de ta ansvar også. NTNU kan og bør være en drivkraft i utviklingen, sammen med byen. Dette gir synergier tilbake til universitetet – at det blir attraktivt og spesielt å studere og forske ved NTNU. Da kan… Les videre


”Smarte byer Norge” og buildingSMART inngår samarbeid

Nettverket «Smarte Byer» er en faglig orientert interesseforening for hele Norge. Nettverket har som mål at om norske byer og kommuner skal bli smartere må alle aktører på tvers av sektorer involveres. Smarte Byer Norge jobber for bli en arena der det offentlige, næringslivet, FoU-sektoren og sivilsamfunnet kan finne hverandre, lære og samarbeide. Nettverket er delt inn i ulike faglige arbeidsgrupper.

Kris Riise er leder for nettverket. Han forteller at bakgrunnen for etableringen av nettverket… Les videre


Skaper byliv langs havnepromenaden

Oslo kommune ønsker å skape liv på Havnepromenaden fra Sørenga til Frognerstranden ut mot Bygdøy, og har tildelt Sweco kontrakten for å utvikle, profilere og koordinere aktiviteter i området. Kulturetaten er oppdragsgiver på vegne av et tverretatlig samarbeid.

– Prosjektet er en del av strategien for Fjordbyen Oslo. Havnepromenaden er en lang strekning med ulike kvaliteter og uttrykk. Vår jobb er å gjøre sjølinjen attraktiv og skape aktivitet slik at deler av den kan benyttes… Les videre