Arkiv for: ENOK

Skandinaviska Glassystem med superisolerende glass

Q-air er produktnavnet på Trimos isolerglass som består av mellom fire og syv lag med glass. Glasskonstruksjonen gir u-verdier på mellom 0,16 – 0,49 W/m²K. Et vanlig 3-lagsglass har normalt en u-verdi mellom 0,51 – 1 W/m²K.

Redusere behovet for utvendig solskjerming

Q-air-glassene har i tillegg til sine isolerende egenskaper evne til å dempe solvarmeinnstrålingen og dermed redusere behovet for utvendig solskjerming, skriver Skandinaviska Glassystem i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Energieffektive glass

Skandinaviska Glassystem skriver videre at avtalen med… Les videre


Miljøgevinst under bygging av LHL-klinikkene

De nye LHL-klinikkene vokser frem på byggeplassen på Gardermoen Campus – et prosjekt som gjerne omtales som Norges grønneste sykehus, med mange innovative miljø- og energiløsninger og med omfattende støtte fra Enova. Men også under byggingen har man hatt miljøperspektivet i fokus, blant annet ved at man har valgt en fornybar oppvarmingsløsning for råbygget.

Fyrte med trepellets

I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen for Gardermoen Campus et vannbårent system med bioenergi… Les videre


Et av verdens beste barne- og ungdomssykehus i Bergen

– Vi i prosjektgruppen har fått mange gode lovord i løpet av prosjektperioden, og etappe 1 er gjennomført innenfor tids- og kostnadsramme. Det har vært et spennende prosjekt, og ikke minst har vi hatt et godt samarbeid med Helse Bergen. Dette prosjektet er en vesentlig referanse både innen somatikk og psykiatri, og noen mener at det vi har oppnådd i etappe en er blant verdens beste barnesykehus. Dette vil ytterligere forsterkes når etappe 2… Les videre


Effektstyring reduserer energikostnadene

Energiforbruk er en ting. Effekt er energi per sekund og her kan det være store variasjoner. Når mye utstyr settes i gang samtidig, stiger effektuttaket. Har ikke bedrifter kontroll på disse effekttoppene, kan strømregningen fort bli høy.

– Faktum er at kjenner i liten grad til hvordan energikostnader beregnes og faktureres. Utfordringen er kortsiktig variasjon av effekt og hvordan det danner grunnlag for regningen, påpeker John Arild Raaen, Direktør for energitjenester hos… Les videre


Oslo-skolene skal spare strøm

Hvor er det mest energi å spare? Hvilke sparetiltak har størst effekt og gir størst besparelser?Ved hjelp av et såkalt energioppfølgingssystem (EOS) kan vi overvåke, registrere, rapportere, presentere og analysere energiforbruk og effekthistorikk for skolene for å gi svar på dette.

Etter en anbudskonkurranse med fem tilbydere, falt valget på Energinet fra Trondheims-firmaet Cebyc. Energinet benyttes av mange offentlige virksomheter, også i Oslo kommune.

– Undervisningsbygg har som mål å redusere sitt strømforbruk fra 148 til… Les videre