Arkiv for: ENOK

Et av verdens beste barne- og ungdomssykehus i Bergen

– Vi i prosjektgruppen har fått mange gode lovord i løpet av prosjektperioden, og etappe 1 er gjennomført innenfor tids- og kostnadsramme. Det har vært et spennende prosjekt, og ikke minst har vi hatt et godt samarbeid med Helse Bergen. Dette prosjektet er en vesentlig referanse både innen somatikk og psykiatri, og noen mener at det vi har oppnådd i etappe en er blant verdens beste barnesykehus. Dette vil ytterligere forsterkes når etappe 2… Les videre


Effektstyring reduserer energikostnadene

Energiforbruk er en ting. Effekt er energi per sekund og her kan det være store variasjoner. Når mye utstyr settes i gang samtidig, stiger effektuttaket. Har ikke bedrifter kontroll på disse effekttoppene, kan strømregningen fort bli høy.

– Faktum er at kjenner i liten grad til hvordan energikostnader beregnes og faktureres. Utfordringen er kortsiktig variasjon av effekt og hvordan det danner grunnlag for regningen, påpeker John Arild Raaen, Direktør for energitjenester hos… Les videre


Oslo-skolene skal spare strøm

Hvor er det mest energi å spare? Hvilke sparetiltak har størst effekt og gir størst besparelser?Ved hjelp av et såkalt energioppfølgingssystem (EOS) kan vi overvåke, registrere, rapportere, presentere og analysere energiforbruk og effekthistorikk for skolene for å gi svar på dette.

Etter en anbudskonkurranse med fem tilbydere, falt valget på Energinet fra Trondheims-firmaet Cebyc. Energinet benyttes av mange offentlige virksomheter, også i Oslo kommune.

– Undervisningsbygg har som mål å redusere sitt strømforbruk fra 148 til… Les videre


Enstemmig vedtak for solenergi

4. mai ble det bestemt at man skal teste bruk av solenergi på Melsom videregående skole, i Sandefjord kommune, og på Vestfolds fylkeshus. I følge Lene Westgaard-Halle, leder i Vestfold fylkes hovedutvalg for klima, energi og næring, har fylket et uttalt mål om å bli et av de grønneste i landet.

– Skal vi klare det, må vi utnytte mulighetene som ligger i solenergi. Sol er fremtiden, og teknologien er nå moden til å tas… Les videre


Tåsenhjemmet – verdens første sykehjem i pluss?

Tørre fakta tilsier at det skal bygges 14.500 kvadratmeter fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og det nye helsehuset skal bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt.

Nærmer seg utslippsfritt

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Byrådet har et ambisiøst vedtak om at alle kommunale bygg skal bygges… Les videre