Arkiv for: Event

Vellykket Bygg Reis Deg kick-off

Hovedmålet med dagen var å gi utstillerne de beste forutsetningene for en vellykket messe og motivere utstillerne til å “trene” for å prestere best mulig 18-21. oktober.

– Vi er svært fornøyd med at så mange utstillere stilte opp på gårsdagens kick-off. Det viser at vi har ambisiøse utstillere, som virkelig har lyst til å prestere godt når vi kommer til messen i oktober. Med en kraftsamling av dyktige utstillere er jeg meget positiv til… Les videre


Bygg Reis Deg har større ambisjoner enn noen gang

– Målet vårt er å revitalisere en solid grunnstein for byggenæringen, og å skape et levedyktig messekonsept som holder på i mange tiår til. Vi ønsker å ivareta Bygg Reis Deg sin historie, videreutvikle konseptet og igangsette nye initiativer som tar messen til nye høyder, sier Gunnar Glavin Nybø, Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS.

Den første Bygg Reis Deg messen ble arrangert på Festningsplassen på Akershus Festning 1954. Byggeskikk og byggemåter er forandret fra… Les videre


Klima – har byggenæringen løsningen?

Program

08.00 – 08.30 Frokost i kantina

08.30 Velkommen
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

08.35 Lokalisering av statlige bygg
ved Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Hvordan vi planlegger og bygger statlige bygninger er helt avgjørende for å takle befolkningsvekst og begrense klimagassutslipp. Vi ser nærmere på klimakonsekvensene av lokalisering av statlige bygg.

08.45 Norges beste klimabygg – Campus Evenstad

ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad åpnes 29. januar. Bygget har vært et pilotprosjekt i Forskningssenteret… Les videre


Den aller siste ZEB-konferansen arrangeres i januar

Forskningsperioden til forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) går mot slutten. I løpet av de siste årene har partnerne i senteret utviklet kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandard; nullutslippsbygg. Noen av de mest nytenkende aktørene i norsk byggenæring har vært med på å utvikle alt fra nye materialer til store pilotbygg.

– ZEB har gjennom åtte år demonstrert store miljø- og samfunnsøkonomiske muligheter knyttet til fremtidens nullutslippsbygg. Store og seriøse aktører har fulgt opp med… Les videre


Byggavfallskonferansen 2017 kommer i februar

Foredragsholderne, som arbeider med bygg- og anleggsavfall i offentlige og private virksomheter fra alle deler av landet, skal blant annet gi svar på spørsmålene: Hvilke rammebetingelser må bygg- og anleggsbransjen forholde seg til i fremtiden? Hva betyr økodesign og sirkulær økonomi for utvikling og innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen? Hvilke konkrete tiltak skal gjennomføres i fremtidens bygg- og anleggsbransje på kort og lang sikt?

– Miljøutfordringene som bygg- og avfallsbransjen skal løse gjør at… Les videre