Arkiv for: Rådgivning

Fortsatt sterk vekst i bygge- og anleggsmarkedet

Anlegg er den viktigste vekstmotoren i byggenæringen. Veksten i samlet igangsatt areal til yrkesbygg ble høyere enn forventet i 2016 og prognosene spår videre vekst i 2017 og 2018.

– Det er positivt at næringslivet igjen etterspør igjen nye lokaler. Samtidig ser vi at de private utbyggerne i større grad enn det offentlige stiller krav til miljø og kvalitet når de bygger nytt, sier Sandnes.

Anleggsproduksjon vil øke med 30 prosent

Etter moderat vekst… Les videre


Vil forebygge delaminering i bygningsglass

GF-veilederen som skal motvirke delaminering beskriver forutsetninger og tiltak som vil sikre langvarig glede og nytte av laminerte bygningsglassprodukter, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Laminert glass brukes blant annet for å hindre gjennomfall og sårskader ved sammenstøt, mot hærverk og innbrudd, og annen type trykkbelastning. Laminert glass består av to eller flere lag glass laminert sammen med folier av ulike plastmaterialer. Glassene kan være av ulik tykkelse og med ulike egenskaper, tilpasset ulike bruksområder. Folien… Les videre


Utvikler byggesystem for høye trehus

I dag blir trekonstruksjoner i liten grad valgt til høye konstruksjoner fordi kjente og trygge løsninger i betong og stål innebærer vesentlig lavere risiko for utbygger og entreprenør.

Må øke spennvidden i trekonstruksjonene

Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dermed velges det ofte hulldekker i betong, som er økonomisk trygt og veldokumentert.

– Dette vil vi gjøre noe med, sier forskningsleder Petra Rüther i… Les videre


Takstolprodusentene melder om godt aktivitetsnivå

Antall produserte enhetstakstoler har de to siste årene vært ca. 840.000 stk. Det er en jevn økning av antall gitterbjelker fra nesten 7.000 i 2011 til 18.500 stk. i 2016. Gitterbjelkene kan brukes i alle kategorier bygg, og kan benyttes til både etasjeskillere og takkonstruksjoner.

Norske Takstolprodusenters Forening har 49 medlemmer, og for å være medlem må man ha CE-godkjenning. Det er høyt aktivitetsnivå i bransjen, og foreningen har de siste årene fått flere medlemmer.

Utarbeidet… Les videre


Brannsikkerhet har høyeste prioritet på Oslos skoler

Undervisningsbygg (UBF) har ansvar for bygg og drift av Oslos 177 skoler. Helse, miljø og sikkerhet har høysete prioritet, og da særlig forebygging og begrensing av brann. Forskriftskravene er strenge, og UBF jobber sammen med skolene systematisk og kontinuerlig med brannsikring på skolebyggene.

Legge til rette for all type brannsikring

UBF er på vegne av kommune byggeier og de har ansvar for å legge til rette for all type brannsikring som skal hindre at brann oppstår… Les videre