Arveset gård

Publisert: 23. May 2016 | Kategori:

Arveset gård

Arveset gård ligger i bydel Alna, ved siden av Alfaset gravlund, og ble rehabilitert i 2013 og 2014. Prosjektet var unikt, både i ren designmessig forstand, men også i Boligbygg-sammenheng.

Gården er verneverdig, og ble derfor satt i stand i samarbeid med byantikvaren i Oslo. Modulboligene som er satt opp inne i den gamle låven og i vognskjulet, er såkalte hardbruksboliger, og huser i dag personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Med andre ord er Arveset helt spesielt, både utvendig og innvendig.

Den gamle akergården Arveset i Strømsveien på Alna går også under navnet Alfaset, og har gitt navn både til området og til Alfaset gravlund ved siden av gården. Våningshuset på Arveset gård stod ferdig i 1849, og er et av de eldste husene i sveitserstil i Oslo. Den opprinnelige gården bestod av våningshus, en drengestue, et stabbur, et vognskjul, og en låve/driftsbygning. Gården og tunet har røtter tilbake til 1300-tallet, står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og inngår i verneplanen for akergårdene.

Arveset gård har derfor høy kulturhistorisk verdi, og er en sentral del av Groruddalens kulturhistorie. Oslo kommune overtok Arveset gård på 1950-tallet. Noen av bygningene var etter hvert i dårlig stand, og den originale låven ble derfor revet i år 2000, mens vognskjulet ble revet i 2013.

 

INFO OM PROSJEKTET

 

Totalareal: 7028 m2

Byggherre: Boligbygg Oslo KF

Prosjektkostnad: 25.217 millioner NOK

Grunnareal:  205 m2

Oppdragsgiver: Bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud i Oslo kommune

Eiendomsforvalter: Boligbygg Oslo KF

Bruker: Bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud

Byggeleder: SWECO v/Pål Jacobsen

Arkitekt: C.F. Møller Norge

Rådgivende ingeniører: Borobygg AS, Norconsult AS og VVC Moelven Byggmodul AS

Totalentreprenør: Haandverkerne AS

Modulenheter: VVC Moelven Byggmodul AS

Grunnarbeid: Toppaas og Haug

Blikkenslager: Total Tak AS

Rør-, sanitær og varmeanlegg: BW-Rør AS

Elektriske arbeider: ElektroTerm AS

Ventilasjon: VVC Moelven Byggmodul AS

Oppmåling: Asker Oppmåling