Nordlyskatedralen kirke

Publisert: 29. Jun 2015 | Kategori:

Nordlyskatedralen kirke

Nordlyskatedralen i Alta er blitt mer enn bare en kirke for stedet. Med sin spennende arkitektur og utforming er bygget blitt et landemerke.

Link arkitektur leverte sammen med schmidtIhammerIlassen et forslag til kirkebygget som stemte godt overens med visjonene for prosjektet. Dermed gikk de seirende ut av konkurransen.

Kirkens spiralformede tårn er 47 meter høyt, og er inspirert av nordlyset. Slik fikk også kirken sitt navn.

– Vår besvarelse på konkurransen hadde et megest sterkt konsept med en klar symbolbærende ide – spiralens dynamiske toveis bevegelse; Gud menneske/menneske – Gud. I spiralens øye er det anlagt et stillerom for stille bønn, skriver Link Arkitektur på sine nettsider.

 

Info om prosjektet

 

Hvor: Alta

Bruttoareal: 1 920 kvm

Byggherre: Alta Kirkelige fellesråd

Kostnad: cirka 50 millioner

Materialer: Bygget er støpt i betong, mens fasadene er dekket av stålplater