Nytt Østfold sykehus

Publisert: 20. Nov 2015 | Kategori:

Nytt Østfold sykehus

Den 4. mai åpnet Sykehuset Østfold Kalnes dørene for de første pasientene. 2. og 3. november flyttet resten av Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes.

Det nye sykehuset i Østfold er Norges nåværende største landbaserte byggeprosjekt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid).

Miljøprogrammet for Kalnes setter høye krav til materialbruk, energibruk, energigjenvinning, forurensing, vannforbruk, avfall, transport, støy og inneklima.

Nytt Østfold Sykehus bruker åpenBIM og modellbaserte verktøy aktivt i alle faser av prosjektet. Bygg-, anleggs- og veiprosjektet ble ferdig i 2016.

Den totale kostnaden er på 5,9 milliarder kroner. AF Gruppen har ansvar for flere av de pågående entreprisene på prosjektet.

 

Info om prosjektet

 

Hvor: Kalnes

Type: Sykehus / Institusjonsbygg

Ferdigstillelse: 2016

Bruttoareal: 85.500 kvm

Byggherre: Nytt Østfold Sykehus (prosjekt under Helse Sør-Øst)

Arkitekt: Arkitekt: Eliassen og Lambertz-Nilssen, Arkitema og Aart

Rådgiver: Cowi