Utstillingsplassen Sør

Publisert: 18. Jun 2015 | Kategori:

Utstillingsplassen Sør

Kontorbygget på Utstillingsplassen Sør på Hamar skal utvikles til en moderne næringspark, og vil være innlandets første BREEAM-NOR bygg.

Bygget har både A-klasse og vil oppnå BREEAM-NOR Very Good, men venter fortsatt på BREEAM-sertifiseringen. Det årlige energiforbruket vil ligge på 84 kWt per kvadratmeter, og 97 prosent av dette skal dekkes av jordvarme via varmepumpe, mens 3 prosent dekkes med fjernvarme.

Fasaden er konstruert slik at den henger utenpå dekkekant. Det vil si at alle dekkanter har 300 millimeter med isolasjon i forkant, noe som eliminerer problematikken rundt kuldebroer og varmetap. Bygget består av prefabrikkerte betongelementer på dekker og vegger i trappehus, noe som gir kort byggetid.

Enova har vært med på å større bygget, som har status som lavenergibygg.

Bygget har miljømerking B og et bruksareal på 12 286 kvadratmeter, hvorav 8 955 BRA er kontor, 350 BRA er lager og tekniske rom. Det resterende er parkeringskjeller. Tomten er på 22 000 kvadratmeter.

Bygget huser Statens Vegvesen, Eika Forsikring, Totens sparebank og revisjonsfirmaet BDO.

 

Info om prosjektet

 

Hvor: Hamar

Utbygger: Utstillingsplassen Eiendom AS

Bruttoareal: 12 000 kvm.

Prosjektleder: Mette Østby

Arkitekt: NSW Studio

Entreprenør: Martin M. Bakken

 

All informasjon er hentet fra Utstillingsplassen Eiendom AS sine nettsider.