Livsviktig med sikkerhet i høyden

Av: Julie Remen | Publisert: 16. Oct 2015 | Kategori: Rådgivning

Livsviktig med sikkerhet i høyden

Foto: Julie Remen

Fall er et av de hyppigste innrapporterte skadene byggebransjen i hele Europa. Hver dag skader minst en person seg som følge av en fallulykke på arbeidsplassen.

Vurderer vekt og høyde

Kompetansebedriften og Fallsikkerhet AS demonstrerte på Bygg Reis Deg messen hvordan og hvorfor det er viktig å sikre seg når man arbeider i høyden.

Alle som jobber i høyder hvor et eventuelt fall vil være skadelig eller farlig må sikre seg godt. For å gjennomføre riktig sikring er det viktig med god planlegging, og det riktige fagpersonellet må inn i tidlig fase i prosjektet.

Lars fra Fallsikkerhet AS forteller underdemonstrasjonen at vurdering av personen som skal sikres er essensielt. Kroppsbygging, høyde og vekt er viktig å ta med i beregningen. Dersom man ikke tar høyde for vekten til personen kan dette få fatale følger ved et eventuelt fall.

I andre omgang må området rundt sikres. Gjerder, påler og andre materialer og installasjoner må fjernes fra et eventuelt fallområde.

Skarpe kanter må kartlegges slik at sikringsutstyret tåler disse og ikke blir kappet av dersom ulykken er ute. Da må man velge utstyr som er godkjent og testet over skarp kant.

Det skal også vurderes om arbeid i høyde er nødvendig. Dersom det er mulig bør det unngås.