Brannrådgiver Oslo

Høyer Finseth er, ved hjelp av 120 dyktige og dedikerte medarbeidere, et av Norges ledende miljøer innen komplett byggeteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid med andre også leverer totalløsninger.

Våre spesialfelt er komplett byggeteknisk prosjektering innen prefabrikkert og plassbygd stål og betong, kulturminnerådgivning, brannsikkerhet, bygningsfysikk, miljø og prosjektadministrasjon.


Brannrådgiver Oslo

Vår rolleforståelse innen brannteknisk prosjektering og rådgivning generelt er å legge stor vekt på å analysere funksjonskravene i TEK10 for de respektive byggene iht. den aktuelle planløsningen, bruken og de øvrige tekniske forutsetningene og ikke kun fokusere på preaksepterte løsninger alene. Dette for å finne de mest produksjonsvennlige og kostnadseffektive løsninger i samråd med oppdragsgiveren, som samtidig oppfylle de offentlige kravene med hensyn til brannsikkerhet. Dette vil bidra til god økonomi og forutsigbar fremdrift i prosjektene vi jobber i.

Vi søker etter brannrådgiver, gjerne med erfaring innen brannverndokumentasjon, BIM, risikoanalyser eller røyk- /evakueringssimulering.

Ønskede egenskaper:

 • Engasjert fagperson som aktivt deler erfaringer
 • Evne til å finne gode løsningene
 • Gode samarbeidsevner internt og mot kunder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør- branningeniør, bygningsingeniør eller tilsvarende
 • Fem års erfaring innen brannrådgivning
 • Erfaring innen risikoanalyser, rømning- og brannsimulering og/eller brannvern
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i flere prosjekter samtidig
 • Bredt kontaktnett i bransjen

Hos oss vil du:

 • Være rådgiver for byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre fag
 • Inngå i firmaets kompetansenettverk for brannteknikk og være med i utviklingen av firmaets fagkompetanse, tjenester og produkter
 • Bli del av et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere med høy faglig integritet
 • Få svært gode muligheter for faglig utvikling og karriere for den engasjerte medarbeider
 • Samarbeide på tvers av fag og regioner
 • Ha inntreden i et selskap med gode forsikrings- og pensjonsordninger