Prosjektleder / byggeleder

Østre Toten kommune har ca. 14 955 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er “Livskvalitet ved Mjøsa”. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.


Prosjektleder / byggeleder

Arbeidssted:
Teknisk drift har 22 ansatte fordelt i en del som drifter ledningsnett og en del som drifter prosess, samt en stab med personell som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Fakta om stillingen:
Østre Toten kommune har 450 km vann- og 200 km avløpsledning og mange VA-installasjoner som trenger vedlikehold eller som må saneres. Vi har høyt aktivitet og har fra før to prosjektledere.

Arbeidsoppgavene er:

 • Bygge- eller prosjektledelse innen vann- og avløp
 • Oppfølging av abonnenter i tilknytning til ledningsfornyelse
 • Forvaltningsoppgaver og saksbehandling overfor abonnenter og til politiske organer

Stillingen kreves en stor grad av selvstendighet og vi praktiserer selvledelsesprinsipper. Du bør ha erfaring fra arbeid med drift, saksbehandling, byggeledelse eller prosjektgjennomføring innen VA, samt kunnskap om offentlig forvaltning. Den som tilsettes må ha førerkort og kunne disponere egen bil.

Krav til søker:
Formell utdanning: relevant utdanning fra høgskole eller universitet.
Tidligere praksis: Erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Har du utdanning fra fagskole og erfaring som beskrevet vil du komme i betraktning.

Personlige egenskaper:

 • du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt.
 • du er selvstendig men har samtidig gode samarbeidsevner.
 • du kan kommunisere godt med publikum og andre samarbeidspartnere.
 • du har vilje og evne til god planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og er strukturert.
 • du er fortrolig med IKT som verktøy.
 • du har god norsk formuleringsevne, skriftlig og muntlig.
 • du har teknisk forståelse
 • du er lærevillig, håndtere arbeidspress og har gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby:
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes:
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside; www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.

Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet:

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge