Rådgiver sykehus og helsebygg

Norconsult AS er med sine 3000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Norconsult skal være det mest foretrukne rådgivende miljøet innen spesialrom, idriftsettelse og installasjoner tilknyttet sykehus og helsebygg. Fagmiljøet i Sandvika er i sterk vekst og søker nå erfarne sivilingeniører /ingeniører innen fagområde elkraft, ikt og automatisering med relevant erfaring – fortrinnsvis innen laboratorier, sykehjem, sykehus og helsebygg.


Rådgiver sykehus og helsebygg

Klar for nye utfordringer? Vi søker en erfaren person med evne til å drive hele prosjektet/flere prosjekter, være primusmotor og første kontakt mot kundene og fagansvar mot disiplin. Kan se muligheter og ønske om å skape verdier og lønnsomhet for oppdragsgiver og Norconsult.

Vi ønsker at du har erfaring fra prosjektstyring, prosjektoppfølging internt og ut mot kunder, rådgiving og erfaring med større utbyggingsprosjekter. Stillingen vil være utviklende og utfordrende for den rette person.

Vi utfører tverrfaglig prosjektering og spesialrådgivning i forbindelse med tele- og elektrotekniske installasjoner for; sykehus, sykehjem, sengebygg, psykiatriske senter, isolater, laboratorier, tekniske støttesystemer som energisentraler og komplekse nødstrømsanlegg.

Våre oppgaver er primært knyttet til tekniske anlegg, men krever i større grad engasjement og noe kjennskap til virksomheten, produksjonen og noe spesialanlegg. Vi jobber tett med kunden, og troverdighet og kompetanse er sentrale momenter.

Det tverrfaglige fagmiljøet i Sandvika består av over 40 personer, og du vil bli del av et trivelig og spennende miljø. Det er i dag utstrakt samarbeid på tvers av kontorene, og Sandvika betjener prosjekter over hele Norge.

Norconsult kan tilby konkurransedyktige betingelser og et fleksibelt og sosialt arbeidsmiljø i en solid virksomhet som er eiet av de ansatte. Faglig og utviklende arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen tekniske fag (automatisering, elkraftteknikk, teleteknikk etc.)
  • Minst 8 års erfaring fra prosjektarbeid, prosjektering, oppdragsledelse og prosjektstyring, som entreprenør, rådgiver, byggeleder eller prosjektleder innenfor teknikkfagene.
  • Løsningsorientert og engasjert
  • Interesse for relasjonsbygging og kundekontakt
  • Beherske engelsk og norsk skriftlig og muntlig
  • Gode samarbeidsevner med alle aktører i et byggeprosjekt

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.