Arealeffektive boliger med god standard

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Slipte betong-fasader vil prege bygg i hele Norge

BETONG/13. juni 2018

Slipte betong-fasader vil prege bygg i hele Norge

I de kommende år vil slipte betong-fasader få en høyere status som et verdifullt materiale av eksklusiv kvalitet. Det vurderer arkitekt-professor med spesialistviten i bruken av betong, og han forutser at norske arkitekter og entreprenører fremover i høyere grad vil bruke materialet. Samtidig utbreder Spenncon i Norge salget av slipte betong-fasader til hele landet og forventer, at etterspørselen er fordoblet i 2020. Les hele saken

BYUTVIKLING/ 7. juni 2018

Optimalisering av byens økologi

– Vi må gjøre en innsats for å optimalisere byens økologi – vårt eget habitat.Ser vi på byen som et økosystem, kan vi tenke oss en ny, klimatilpasset urban økologi, med rikere naturmangfold, renere luft, betydelig karbonfangst, stor helsegevinst, større opplevelsesverdi og med et fokus som er helt annerledes enn det man har vært vant til: –Et blågrønt paradigmeskifte. Les hele saken

Powerhouse definerer smarte bygg og etablerer bransjestandard - Smart by Powerhouse

POWERHOUSE/ 7. juni 2018

Powerhouse definerer smarte bygg og etablerer bransjestandard - Smart by Powerhouse

I løpet av det neste halve året vil Powerhouse-samarbeidet ta frem en definisjon på smarte bygg og utvikle en bransjestandard med ulike kategorier. – Vi ser behovet for en definisjon og standard som tydeliggjør forventet effekt og gevinst, både for eier og bruker. Målet er å skape en standard basert på behov og funksjon, sier daglig leder i Powerhouse Rune Stene. Les hele saken

Last flere saker