1-2-TRE AS effektiviserer med ArchiFrame

1-2-TRE AS effektiviserer med ArchiFrame

1-2-TRE AS produserer vegg-, gulv og takelementer, samt takstoler og prekutt løsninger til boliger, hytter og større prosjekter. Med målsetting om at firmaet skal bidra i byggeprosessen med forenklede og rasjonelle løsninger ønsket de en programvareløsning som kunne bidra til en mer automatisert produksjonslinje.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De siste årene har firmaet gjort store investeringer for å effektivisere produksjonen og være best mulig rustet for å konkurrere i markedet. De har investert over 30 millioner kroner i nytt kappanlegg fra Hundegger og en helt ny produksjonshall med topp moderne utstyr.

Som en av de aller første bedriftene i Norge har de installert en ca. 125 meter lang produksjonslinje som faktisk sammenføyer, kapper og spikrer alt fra bindingsverk og plater til ulike ytterkledninger. I tillegg en monteringsstasjon for rasjonell innmontering av vinduer opp til 300 kg. Tidligere manuelle operasjoner utføres nå maskinelt og blir styrt via datategninger fra konstruktørene.

[img id="1"]

ArchiCAD + ArchiFrame

Etter en periode med leting etter riktig programvare tilpasset deres bruk, falt valget på ArchiCAD og ArchiFrame i begynnelsen av 2016. Tre uker etter de tok programmet i bruk sendte de den første produksjonen gjennom deres Hundegger SpeedCut kappanlegg.
Et par uker senere startet de arbeidet med å mate den automatiserte Weinmann produksjonslinje med wup-filer for elementproduksjon. Automatisert produksjon her består av flere separate prosesser inkludert sammensetting av bindingsverk og spikring, merking og skjæring av alle de andre separate lag i veggen. Alt dette støttes i filsystemet som eksporteres fra ArchiFrame.

- Etter noen tilpasninger for å oppnå ønskede resultater er vi nå på vei til å gjennomføre overgangen til full produksjon basert på ArchiFrame. De første ArchiFrame-husene er allerede sendt ut til våre kunder. Vi har fått full støtte kontinuerlig fra ArchiFrame for å spisse programmet til å fungere optimalt for vår del, forteller Jan Frode Nilsen hos 1-2-TRE AS.

- Det som har vært viktig for oss ved valg av ArchiFrame er mulighetene for enkelt å justere alle prosesser, samtidig som programmet kontinuerlig gir en visuell tilbakemelding på resultatet. Det at vi kan kontrollere alle verktøy, hvert sagsnitt, hver spiker i aktiv 3D, og at sluttproduktet som kommer ut på maskinen er det samme og kan styres direkte i ArchiFrame sitt arbeidsmiljø er en stor fordel for oss.[img id="2"]

- Det er en enkel måte å “klikk-og-dra” for å endre alt, og vi unngår overraskelser når selve produksjonen er i gang. Muligheter for å ha direkte tilgang til hvert makroverktøy slik at vi kan utfør og redigere våre egne makroer uten ekstern hjelp har også vært viktig for oss. Vi ser frem til å få mer erfaring for å virkelig dra nytte av ArchiFrame sine enorme muligheter i årene som kommer, fortsetter Nilsen.

Kobling mot kappsager (CNC-Maskin)

Stadig flere hus- og hytteprodusenter ønsker en mer fleksibel og automatisert produksjonslinje både for tak-, vegg-, og gulv-konstruksjoner. For å gjøre dette mulig må programvaren man benytter kunne håndtere hele BIM-prosessen og ta hensyn til gjennomføringer i konstruksjonen for rør og ventilasjon etc. Dette har vi tatt hensyn til og vi mener at ArchiCAD med ArchiFrame er markedets mest fleksible konstruksjonsverktøy.

Dynamisk og fleksibelt

De fleste kjente verktøy beregnet for konstruksjon og maskinstyring (CAD-CAM), har krevd fordyrende spesial-tilpasninger og programmering, eller vært rigide og lite brukervennlige. Markedet har derfor lenge etterspurt en mer dynamisk og fleksibel løsning som også gir mulighet for maskinstyrt precut og elementproduksjon. Med ArchiFrame for ArchiCAD får man dette til det fulle.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen