120 år med industriell utvikling hos Icopal

120 år med industriell utvikling hos Icopal

Icopal er en takprodusent og entreprenør med 3 produksjonsanlegg og 9 avdelinger i Norge. Historien til selskapet startet i 1895 da Fjeldhammer Brug ble etablert på Fjellhamar utenfor Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fjellhammerelven som går i tallrike stryk ned til Øyeren ved Lillestrøm la etter hvert grunnlaget for mange sagbruk. Det var her Norges eldste industri startet. Det var også her Hartvig og Carl Bache-Wiig bygget pappfabrikken som fikk navnet Fjeldhammer Brug.

Fra bokpapp til landets største takentreprenør

Bokpapp var det første produktet fra pappfabrikken, men la også grunnlaget for takpapp. Papp laget av papiravfall ble tørket, dyppet i tjære, og tilført sand. Dermed hadde man første generasjon med taktekkingsmateriale. På begynnelsen av 1900-tallet ble fabrikken modernisert, nye maskiner installert og metodene stadig forbedret. I 1995 feiret Fjeldhammer Brug 100 års jubileum og skiftet navn til Icopal as.

Håkon Magnusson har jobbet i konsernet i snart 10 år. Før han overtok som administrerende direktør i Norge har han jobbet med ekspandering av selskapet, herunder 21 datterselskap i Europa og USA. Han har jobbet med utvikling, strategier og produktutvikling i flere land. Vi ønsket å finne ut hvordan selskapet har overlevd så lenge.

- Det er flere årsaker til dette. Vi arbeider markedsrettet og er tilpasningsdyktige siden vi hele tiden er ute i markedet for å lytte til behovet. Kundene endrer seg hele tiden, så vi må ha relasjoner og være med i endringer og se muligheter som oppstår, sier Magnusson til Fremtidens Byggenæring.

- Vår forretningside er at vi skal være en standard for beskyttelse av bygninger mot fukt. Det gjelder både tak, vegger, og gulv. Vi jobber i ulike distribusjonskanaler, og har fått til et godt samarbeid med forhandlernettet, eksempelvis Optimera, XL-bygg, Maxbo, og andre. Vi involverer også disse i ulike utviklingsprosjekter. I tillegg har vi en proff-avdeling som leverer til yrkesbygg. Vi har også egen entrepriseavdeling som utfører jobber, sier han.

Lang historie

Selskapet har gått gjennom mange utfordringer. De siste årene har de opplevd hvordan produksjon i Norge ikke er konkurransedyktig.

- I 1917 hadde vi en veldig vanskelig periode. Vi jobbet da med takpapp med tjære. Problemet var at tjæren forsvant med tiden. Løsningen var rett og slett ikke spesielt bra. For å møte disse problemene inngikk vi et samarbeid med Wilhelmsen fabrikker i Danmark som også gikk inn som eiere. Fabrikken hadde en ny teknikk som la asfalt på pappen i stedet for tjære. Det har vært lang reise til der vi er i dag, forteller han.

- Det har også vært tøft å måtte legge ned fabrikker. Vi måtte legge ned produksjonen i Fjellhammer i 2004. I 2013 hadde vi en brann i en fabrikk som vi også måtte legge ned. Norge har tapt konkurransekraft og i dag produserer vi i Sverige, Finland, og i Danmark for å få stordriftsfordeler, forklarer han.

Fokus på miljøvennlighet

Selskapet jobber aktivt med innovative løsninger for å bli bedre på miljøvennlige produkter. Bedriften ser også på nye miljøvennlige materialer.

- Som en industriell virksomhet var vi nok tidstypiske i begynnelsen. Hverken arbeidsmiljø eller i forhold til forurensning var høyt prioritert. På den annen side er det ikke mye utslipp fra produksjonen vår, sier han.

- I dag er miljøspørsmålet høyt på agendaen. Vi er ISO14001-sertifisert og jobber med gjenvinning, renere prosesser og redusering av energiforbruk. Vi jobber også mye med å finne gode løsninger for produktene også. Vi måler CO2 utslipp og har stort fokus på LCA (life cycle analysis). Vi gjenbruker materialer både fra produksjonsprosessen og fra monteringsprosessen. Det er også mulig å bruke avfallet til produksjon av bioenergi, forteller han.

- Vi har også et spennende produkt vi kaller Noxite. Dette er et produkt som har en fotokatalytisk egenskap. Skiferen som ligger på taket inneholder titaniumoksid som fungerer som en katalysator når UV-stråler treffer det. Dette resulterer i at NOx-partikler brytes ned til salt. Vi har et produkt som kan hjelpe byer med få bedre luftkvalitet, sier direktøren.

- I historiens gang har vi vært en takpapp og asfalt virksomhet. Det vi har jobbet med i den siste perioden er å bli en leverandør av flere materialer for fuktbeskyttelse, blandet annet, Decra, takplater i metall. Vi jobber også med materialer som PVC, TPO-folier, og flytende membraner. Med klimaendringer blir ikke behovet mindre for innovative løsninger, avslutter han.

Til toppen