15 storkontrakter på én dag

15 storkontrakter på én dag

Statsbygg har i dag inngått kontrakter på vel 1,8 milliarder kroner for Veterinærbygget på Ås. Totalt er det inngått 15 kontrakter i entrepriser på mellom 11 og 655 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Vi har gått grundig gjennom totalt 53 anbud på bygningsmessig innredning og teknisk utrustning av bygget. Prosjektteamet har hatt en stor jobb med å sjekke kvalitet og referanser bak alle anbudene, sier prosjektdirektør Erik Antonsen.

- Nå er alle kontraktene undertegnet i denne omgang og vi ser frem til å starte samarbeidet med de utvalgte leverandørene rett over sommeren.

Livsviktige funksjoner

Den største kontrakten gjelder bygningsmessig innredning, og innebærer alt av vegger, gulv og himlinger, resepsjons- og kjøkkeninnredninger og alt annet som skal bygges inne i kontordelen av bygget. I tillegg kommer spesialinnredninger til dyrestaller med kranbaner og andre tekniske installasjoner som kreves i et dyrehospital. Kontrakten er på 655 millioner kroner og ble tildelt Hent AS.

I andre enden av skalaen finner vi reservekraftanlegget til rundt 10 millioner kroner som gikk til Coromatic AS. Anlegget skal sørge for nødstrøm gjennom et dieseldrevet aggregat i tilfelle strømstans.

- Kontinuerlig drift av livsviktige funksjoner gir en trygghet til brukerne av Veterinærbygget, som er avhengig av at alt av maskiner og utstyr må fungere til enhver tid, sier Antonsen.

Statsbyggs største byggeprosjekt

Det nye veterinærbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal huse både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU når de flytter fra Adamstuen i Oslo til Ås. Når den 63 000 kvadratmeter store bygningen står ferdig, vil den inneholde alt fra kompliserte laboratorier og undervisningsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag. Bygget skal være innflyttingsklart til studiestart 2020.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen