200 dager uten skader med fravær

200 dager uten skader med fravær

Undervisningsbygg bygger for ca. 2 milliarder kroner årlig i Oslo og har for tiden 12 byggeplasser i byen. SHA-arbeidet har vært høyt prioritert siden foretaket ble etablert i 2002.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

31. mars i år ble en viktig milepæl nådd: 200 dager uten fraværsskader på byggeplassene.

- Dette har vi jobbet hardt for sammen med entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, sier avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Undervisningsbygg, Ketil Asklien som fortsetter:

- Utviklingen de siste årene har gått riktig vei. Vi har statistikk på H-verdiene, det vil si antall skader per million timeverk. I februar 2015 hadde vi en H-verdi på 10,2 mens i februar i år var vi nede i 2,4. Dette viser at systematisk SHA-arbeid gir resultater.

Virker preventivt og opplysende

SHA-arbeidet er et viktig bidrag i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

- Vi mener at god informasjon ved oppstart av prosjektene hvor vi setter høye krav til levererandørene er viktig i SHA-arbeidet. Samtidig har vi mange befaringer og kontroller på byggeplassene våre som både virker preventivt og opplysende, sier Ketil Asklien som legger til at de gode tallene borger for mange bløtkaker på byggeplassene rundt om i Oslo.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen