200 dager uten skader med fravær

200 dager uten skader med fravær

Undervisningsbygg bygger for ca. 2 milliarder kroner årlig i Oslo og har for tiden 12 byggeplasser i byen. SHA-arbeidet har vært høyt prioritert siden foretaket ble etablert i 2002.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

31. mars i år ble en viktig milepæl nådd: 200 dager uten fraværsskader på byggeplassene.

- Dette har vi jobbet hardt for sammen med entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, sier avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Undervisningsbygg, Ketil Asklien som fortsetter:

- Utviklingen de siste årene har gått riktig vei. Vi har statistikk på H-verdiene, det vil si antall skader per million timeverk. I februar 2015 hadde vi en H-verdi på 10,2 mens i februar i år var vi nede i 2,4. Dette viser at systematisk SHA-arbeid gir resultater.

Virker preventivt og opplysende

SHA-arbeidet er et viktig bidrag i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

- Vi mener at god informasjon ved oppstart av prosjektene hvor vi setter høye krav til levererandørene er viktig i SHA-arbeidet. Samtidig har vi mange befaringer og kontroller på byggeplassene våre som både virker preventivt og opplysende, sier Ketil Asklien som legger til at de gode tallene borger for mange bløtkaker på byggeplassene rundt om i Oslo.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen