200 dager uten skader med fravær

200 dager uten skader med fravær

Undervisningsbygg bygger for ca. 2 milliarder kroner årlig i Oslo og har for tiden 12 byggeplasser i byen. SHA-arbeidet har vært høyt prioritert siden foretaket ble etablert i 2002.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

31. mars i år ble en viktig milepæl nådd: 200 dager uten fraværsskader på byggeplassene.

- Dette har vi jobbet hardt for sammen med entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, sier avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Undervisningsbygg, Ketil Asklien som fortsetter:

- Utviklingen de siste årene har gått riktig vei. Vi har statistikk på H-verdiene, det vil si antall skader per million timeverk. I februar 2015 hadde vi en H-verdi på 10,2 mens i februar i år var vi nede i 2,4. Dette viser at systematisk SHA-arbeid gir resultater.

Virker preventivt og opplysende

SHA-arbeidet er et viktig bidrag i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

- Vi mener at god informasjon ved oppstart av prosjektene hvor vi setter høye krav til levererandørene er viktig i SHA-arbeidet. Samtidig har vi mange befaringer og kontroller på byggeplassene våre som både virker preventivt og opplysende, sier Ketil Asklien som legger til at de gode tallene borger for mange bløtkaker på byggeplassene rundt om i Oslo.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen