200 dager uten skader med fravær

200 dager uten skader med fravær

Undervisningsbygg bygger for ca. 2 milliarder kroner årlig i Oslo og har for tiden 12 byggeplasser i byen. SHA-arbeidet har vært høyt prioritert siden foretaket ble etablert i 2002.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

31. mars i år ble en viktig milepæl nådd: 200 dager uten fraværsskader på byggeplassene.

- Dette har vi jobbet hardt for sammen med entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere, sier avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Undervisningsbygg, Ketil Asklien som fortsetter:

- Utviklingen de siste årene har gått riktig vei. Vi har statistikk på H-verdiene, det vil si antall skader per million timeverk. I februar 2015 hadde vi en H-verdi på 10,2 mens i februar i år var vi nede i 2,4. Dette viser at systematisk SHA-arbeid gir resultater.

Virker preventivt og opplysende

SHA-arbeidet er et viktig bidrag i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.

- Vi mener at god informasjon ved oppstart av prosjektene hvor vi setter høye krav til levererandørene er viktig i SHA-arbeidet. Samtidig har vi mange befaringer og kontroller på byggeplassene våre som både virker preventivt og opplysende, sier Ketil Asklien som legger til at de gode tallene borger for mange bløtkaker på byggeplassene rundt om i Oslo.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen