Forslag til midlertidig minnested.
Forslag til midlertidig minnested. (Illustrasjon: 3RW Arktekter)

22. juli 2018: Åpning av midlertidig minnested

22. juli 2018 markeres med åpning av det midlertidige nasjonale minnestedet i Regjeringskvartalet, høymesse i Oslo Domkirke og arrangement på Utøya.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har vært byggherre for det midlertidige minnestedet i Regjeringskvartalet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Minnesmarket er formet av 3RW arkitekter AS.

Minnesmerket er lagt foran Høyblokken i Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass, og rett på utsiden av det kommende byggegjerdet for nybyggene i Regjeringskvartalet. Hovedelementet er navneveggen, laget av en transparent akrylvegg med navn og alder på alle som ble drept 22. juli 2011. 

Glass og lys

Glass og lys er gjengående temaer i utformingen.Veggen er rammet inn av to glassplater på hver side og vil belyses på kveldstid av åtte lysarmaturer som er plassert bak veggen. Glass har vært et viktig symbol for manges opplevelse av hendelsen i Regjeringskvartalet 22. juli. Derfor har man ønsket å benytte dette materialet. 

Minnesmerket består av en kvadratisk ringmur på 15x15 meter som rammer inn en minneveggen, områder med glassgrus, samt trærne som hører til enden av Lindealléen.  Det er brukt 17 kubikkmeter resirkulert glass som er tromlet til glassgrus, 50 kubikkmeter betong og 150 meter med LED-lys. 

Området vil etter hvert bli en stor byggeplass, så det er satt opp noen elementer som vil bli starten på byggegjerdet til den kommende byggeplassen. Trærne er beskyttet mot det tromlede glasset det omgis av, ved hjelp av stålrammer rundt roten.

Her finner du programmet for minnesmarkeringene. 

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen