Advarer mot oversikring og falsk trygghet

Advarer mot oversikring og falsk trygghet

Det nye regjeringskvartalet skal bli åpent og inviterende. Da må vi unngå brutale og militariserte sikringstiltak som rammer bylivet, advarer arkitekter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ser allerede bygg i Oslo som er barrikadert, som den amerikanske ambassaden, synagogen på St. Hanshaugen og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er alt annet enn positivt for bylivet. Det forsterker en frykt. Jeg kan ikke si det i kraft av å være arkitekt, men det er min mening som beboer i byen. Den type sikringstiltak har konsekvenser for trivselen her, konkluderer Caroline Støvring, styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF).

Frykter for bylivet

OAF og Norske arkitekters landsforbund (NAL) har i en felles uttalelse reist spørsmål ved den sikringen som er foreslått i forbindelse med det nye regjeringskvartalet mellom Møllergata og Akersgata, som etter planen skal stå ferdig mellom 2023 og 2025. Parametersikringen er foreslått til Torggata, inkludert Youngstorget.

– Vi stiller spørsmål ved sikringen som er foreslått, fordi den virker temmelig omfattende. Mer omfattende enn tilsvarende anlegg i Paris eller London, som vel må kunne sies å være mer aktuelle terrormål enn Oslo. Jeg vet ikke om andre byggverk som opererer med parametersikringsavstand på 75 meter. Regjeringskvartalet er ikke bare ett, men flere kvartaler. Vi mener så omfattende sikringstiltak kan påvirke bylivet negativt.

[img id="1"]

En som vet litt om hvordan vi planlegger for sikkerhet er Knut Jørgensen, prosjektdirektør i Statsbygg. Han forteller at de tar utgangspunkt i en verdivurdering, for å avklare hva som er skjermingsverdige objekter. Så vurderes tiltak ut fra de trusselscenarier som er antatt aktuelle. Tilslutt vurderes hvilken rest-risiko de sitter igjen med.

– Det dreier seg om i hovedsak å skape avstand fra de skjermingsverdige objektene til mulige trusler, gjennom å etablere et perimeter rundt regjeringskvartalet.

Jørgensen understreker at regjeringskvartalet ikke blir en lukket del av byen. Området vil bli lukket for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.

Må tenke helhetlig

Støvring mener vi kan ende opp med sikringstiltak som får uheldige følger, som for eksempel en falsk følelse av trygghet.

– Vi diskuterer bilbomber, men ikke i samme grad luft- eller flybårne trusler. Vi må veie sikkerheten vi får opp mot de samfunnsøkonomiske kostnadene. Ta vareleveringer til disse byggene. Skal det være en forhåndsklarering av disse kjøretøyene, eller går vi for kontrollposter på stedet? Ender vi opp med det siste alternativet, vil jeg si det er en tydelig militarisering av byen. Det vil kunne gi en følelse av overvåkning, eller virke truende på folk. Vi må spørre oss selv hva slags samfunn vi ønsker å leve i.

[img id="2"]

Arkitekt Marius Botten fra Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) i Forsvarsbygg forteller at et av målene med sikring generelt, er at vi skal klare å opprettholde funksjonene i byggene som skal sikres. Det vil gjelde i de fleste tilfeller der bygg har et beskyttelsesbehov.

– En av løsningene er å stenge bilene ute fra området. Det er et positivt grep. Det er slik jeg ser det gode muligheter for å lage gode, åpne løsninger som er fint å ferdes i for folk til fots og på sykkel. Så kan vi spørre oss i hvilken grad regjeringskvartalet bidro til et godt byliv frem til 2011? Muligheten er stor for at situasjonen blir bedre enn den var.

Håper på gode løsninger

NKSB fungerer som sikkerhetsrådgiver for Statsbygg i forbindelse med byggingen av et nytt regjeringskvartal.

– Det er alltid utfordrende å vurdere tiltak i et byområde. I hvilken grad skal tiltakene påvirke omgivelsene, og på hvilken måte? Nå kommer det en plan- og designkonkurranse som forhåpentligvis vil gi oss gode svar på det. Det er et veldig spennende aspekt ved dette prosjektet at vi i lang tid har planlagt eller tenkt på hvilke funksjonskrav som skal gjelde for sikring, men løsningene er ennå ikke funnet til fulle. Det er det jo det deltagerne i plan- og designkonkurransen skal bidra til. Det er den riktige tilnærmingen, mener Botten.

Den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal starter februar 2017, med innlevering tre måneder senere.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen