Byggenæringens ærespris ble delt ut av Jan Halstensen, nestleder i Bygg Reis Deg til Martin Mæland.
Byggenæringens ærespris ble delt ut av Jan Halstensen, nestleder i Bygg Reis Deg til Martin Mæland.

Æresprisen til Martin Mæland

Juryen fant en verdig kandidat til den aller første prisen, som ble delt ut på åpningskonferansen under Bygg Reis Deg 2017. Martin Mæland ledet Obos fra den gangen da organisasjonen var statens viktigste virkemiddel for en sosial boligpolitikk og frem til å bli et milliardkonsern og Nordens største boligbygger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi håper vinneren vil oppleve prisen som en stor tillitserklæring og anerkjennelse av sitt arbeid gjennom mange år. Mæland har vært en betydelig bidragsyter til utviklingen av byggenæringen og samfunnet for øvrig. Han har bidratt ti å løfte næringens profesjonalitet og effektivitet i alle ledd, sa Carl Otto Løvenskiold, styrelederi Bygg Reis Deg.

Bakgrunn

Martin Mæland var ansatt i OBOS fra 1980, og ledet selskapet fra 1983 til 2015. Han er utdannet cand.mag. i realfag og cand.oecon, og var utdanningskonsulent i Oslo Energi 1977-79. Mæland representerte Arbeiderpartiet i Oslo bystyre 1975-83 og var blant annet kommunalråd for helse- og sosialpolitikk.

Han har hatt en rekkeverv, blant annet i NBBL Kreditkassen ASA, AF-gruppen, Oslo Byhall, Oslo Byfornyelse og Veidekke ASA. Mæland har i sin faste spalte i OBOS-bladet markert betydningen av den sosiale boligpolitikken OBOS alltid har stått for, også i dagens deregulerte boligmarked, mot boligspekulasjon og forslummingstendenser.

Til toppen