AF bygger ny skole for Vestby kommune

AF bygger ny skole for Vestby kommune

AF Gruppen er av Vestby kommune valgt som totalentreprenør for bygging av nye Bjørlien skole. Eksisterende Risil ungdomsskole skal rives, og at det skal bygges ny barneskole for Bjørlien på stedet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er i kommunestyret 07.09.15 vedtatt at eksisterende Risil ungdomsskole skal rives, og at det skal bygges ny barneskole for Bjørlien på stedet.

[factbox id="1"]

Skolen som skal bygges har et bruttoareal på 7 199 m2. Dette skal bli en 3-parallell barneskole med kapasitet på 588 elever. Arbeidene er planlagt igangsatt i mars 2017 og skal overleveres for bruk i oktober 2018 med endelig overlevering etter prøvedrift i januar 2020. Kontrakten har en verdi på 124 millioner kroner ekskl. mva.

Vil etablere større aktivitet i Follo-regionen

- Vår bygg virksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Bjørlien skole er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet lærested, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen