AF Gruppen med solid kvartalsresultat

AF Gruppen med solid kvartalsresultat

AF Gruppen leverer sitt beste resultat for 3. kvartal noensinne med en resultatmargin på 7,8 % (7,0 %). Omsetningen ble MNOK 2 865 (2 343). Resultat før skatt ble MNOK 225 (164).

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Resultatmarginen pr. 3. kvartal var 7,0 % (5,7 %). Omsetningen pr. 3. kvartal var MNOK 8 889 (7 205) og resultat før skatt var MNOK 622 (408). AF Gruppens samlede ordrereserve var MNOK 11 863 (10 347). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 307 (210) i 3. kvartal og MNOK 1 023 (104) hittil i år.

AF Gruppen stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge. H-verdien for 3. kvartal var 2,0 (0,4). Pr. 3. kvartal var H-verdien 1,0 (1,0). Det samlede sykefraværet for 3. kvartal var 3,4 % (3,2 %). Hittil i år var sykefraværet 3,8 % (3,4 %). AF Gruppen hadde pr. 30.09.15 netto rentebærende fordringer på MNOK 301 (-39).

[img id="1"]

- Vi er stolte over nok en gang å presentere gode resultater skapt av våre 3 200 medarbeidere. Det at alle virksomhetsområder leverer solide tall er et godt utgangspunkt for å møte fremtiden. Arbeidet med sikkerhet står sentralt i AFs bedriftskultur. At våre medarbeidere og underentreprenører skal komme trygt hjem fra arbeid hver dag går foran alle andre mål. Det er for oss et verdivalg. Dødsulykken vi opplevde på Flesland-prosjektet i juli rystet oss. Da kommer det faktum at vi har levert det beste 3. kvartalet i AF Gruppens 30-årige historie i andre rekke. Når det fatale skjer er det vårt ansvar å skape læring og endring slik at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen. Vi står fast ved vår forretningsidé om god verdiskaping med en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen