Aktiverer nye områder på Fornebu

Aktiverer nye områder på Fornebu

Arkitema Architects er blitt prekvalifisert til å utforme en mulighetsstudie for utviklingen av deler av det gamle flyplassområdet på Fornebu. Området omfatter bl.a. brannstasjonstomten, den gamle terminalbygningen og flytårnet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gjennom et parallelloppdrag skal en av Skandinavias største arkitektvirksomheter utvikle en helt ny bydel i området, med plass til kultur, næring og boliger. Arkitema Architects som har kontorer i Oslo og hele Skandinavia, er prekvalifisert til å komme med et forslag til hvordan livet skal leves på Fornebu i fremtiden.

Parallelloppdraget blir utført i samarbeid med MOE og Everyday Studio.

Helt ny bydel på Fornebu

I mange år var flyplassen et senter for liv, aktivitet og møter mellom mennesker. Etter at luftfarten flyttet til Gardermoen har området vært under kontinuerlig utbygging, og det er fortsatt mange områder som trenger en ny start . Derfor har Bærum kommune utlyst en konkurranse om å komme med et opplegg til hvordan en helt ny bydel på Fornebu skal bygges opp.

- Flyplassen har alltid vært et sted der folk møtes og får nytt utsyn. Det er tanker vi også vil ha med i vårt opplegg. Det skal dannes naturlige møtesteder der nye relasjoner kan oppstå, og vi skal skape grobunn for nye tanker og idéer. Vi vil gjøre en forskjell for de menneskene som skal leve i og bruke Fornebuområdet i fremtiden, forteller partner i Arkitema Architects Thomas Carstens.

Mennesket i sentrum

Området står fremdeles med flyplassbygninger og store uutnyttet arealer. Det er et spirende kunstnerisk liv og mange virksomheter har kontorer i området. Den opprinnelige planen for det nye Fornebu er snart 20 år gammel, men med tiden er det kommet ønsker om mer høyde og større tetthet i området, uten at det skal gå ut over ønsket om et pulserende og innbydende område. Derfor skal bl.a. Arkitema Architects nå bruke sin kunnskap om boligprosjekter og store byutviklingsprosjekter til å utføre en mulighetsstudie.

- Mennesket står alltid i sentrum for våre prosjekter, og det er helt opplagt når vi nå får muligheten til å skape et helt nytt område på Fornebu, at vi skaper rom til liv. Dette handler om å ha fokus på å skape dynamikk i områdene og sikre at det blir attraktivt for både de menneskene som bor og arbeider i området, men også for beboerne i resten av Bærum kommune, forklarer Thomas Carstens.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen