Bildet viser en akustikkhimling med både nye og tidligere profiler, og forskjellen mellom profilsystemene ses tydelig. Matt White har fått en matt overflate som fjerner gjenskinn fra omgivelsene og som gjør at profilene oppleves like hvite som resten av himlingen.
Bildet viser en akustikkhimling med både nye og tidligere profiler, og forskjellen mellom profilsystemene ses tydelig. Matt White har fått en matt overflate som fjerner gjenskinn fra omgivelsene og som gjør at profilene oppleves like hvite som resten av himlingen. (Foto: Rockfon )

Akustikkløsning uten visuell støy

Det kan være vanskelig å konsentrere seg i nåtidens kontormiljø. Mail, bråk og visuell rot fjerner fokus fra dagens oppgaver. Med det nye profilsystemet ’Matt White’ sammen med modulhimlinger fra Rockfon unngår man både den akustiske og visuelle støy – og man kan dermed sikre et bedre arbeidsmiljø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Produsenten av akustikkhimlinger, Rockfon, lanserer profilsystemet ’Matt White’ til modulhimlinger. Profilene har fått en matt overflate som fjerner gjenskinn fra omgivelsene og gjør at profilene virker like hvite som resten av himlingen. Profilene og himlingen blir visuelt integrert og kontrasten mellom dem minimeres.

- Vi opplever en stor etterspørsel etter løsninger med mindre kontrast mellom profilene og himlingene, samt en løsning som gir mindre gjenskinn. Disse ønskene har vi lyttet til og har derfor med ny teknologi skapt profiler som har positiv påvirkning på hvor rolig man opplever rommet, forteller Jonny Aas, daglig leder for Rockfon, om Matt White.

En estetisk løsning

Med den nye teknologien er profilsystemet blitt mer nøytralt. Rett og slett fordi overflaten er mer hvit, samtidig som den matte overflaten ikke reflekterer farger og overflater fra rommet og derfor vil oppleves som en hvitere og mer integrert del av himlingen.

Den blå posen viser forskjellen mellom Rockfons tidligere og nye profiler. De nye profilene gir ikke det samme gjenskinnet fra omgivelsene som de tidligere profilene gjør, og gir dermed et penere uttrykk. Foto: Rockfon

En himling, som skjuler både stygge installasjoner og ventilasjoner, har opprinnelig hatt både akustiske og estetiske formål. Den nye teknologien forsterker den estetiske siden med en mer ensartet og mindre kontrastfylt himling.

Dagslyset gir ikke gjenskinn

Med Matt White profilsystem kombinert med platene våre kan man nyte et rom med både god akustikk og dagslys. For dagslyset blir hverken kastet tilbake fra hverken himlingen eller fra Matt White-profilene, men blir nå jevnt fordelt i rommet. Jonny Aas forklarer nærmere:

- Det er mer behagelig å oppholde seg i et rom hvor materialene har en såkalt lav glansfaktor, og dette har de nye profilsystemene. Den nye teknologien gir nemlig profilene en vesentlig lavere glans. Faktisk er glansfaktoren med den nye teknologien helt nede på 3 hvis man ser på himlingen i en 85 graders vinkel. Til sammenlikning har Rockfons konvensjonelle profilsystem en glans på 33.

Matt White oppleves derfor sammen med modulhimlingen som en elegant, hvit og matt overfalte, samtidig som det fjerner både den akustiske og visuelle støy, som alle kan bli forstyrret av i løpet en lang dag på kontoret.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen