Akustikkutfordringer bør løses tidlig

Akustikkutfordringer bør løses tidlig

Akustikk- og støyutfordringer i næringseiendommer bør gis grundig vurdering og løses i tidlig fase for å unngå at man blir sittende med prosjekter som ikke er byggbare.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hvor komplisert det er å forholde seg til støy og akustikk i byggeprosjekter avhenger av type eiendom. Rene kontorbygg er ikke så komplisert å få til ifølge Administrerende direktør i Brekke & Strand Akustikk AS, Ingjerd Aaraas. Det som er komplisert er alle typer boliger og skoler. Spesielt i bynære strøk er støy et tema for boliger, og her har man ofte lagt en strategi fra kommunens side om at alle enheter skal ha en stille side.

Urbanisering er et hett tema og det bygges tettere enn før. Dette øker utfordringen med å få til et godt bomiljø. Mange kombinerer boliger og næring, som for eksempel kan være en matvarebutikk eller et treningsstudio. Slike bygg kan være krevende med tanke på støy. Et problem kan være varelevering sent og tidlig – med lastebiler på tomgang som forstyrrer beboerne. Et annet problem er traller med varer som kjøres inn tidlig om morgenen eller sent om kvelden. Treningsstudioene med for eksempel frivekter kan gjerne ha 24 timers åpningstid.

Man bør ta støy alvorlig før reguleringsprosessen starter, ikke vente med dette til man skal søke om rammeløyve. Da er det for sent. Da kan man stå der med et ferdig regulert prosjekt som ikke er byggbart

Ifølge Aaraas er det ikke uvanlig at prosjekter står ferdige før man tenker på slikt. Det er imidlertid viktig å kartlegge potensielle problemer tidlig for å sette inn tiltak.

– Det er viktig å fokusere på støy i tidlig fase, understreker hun.

Rehabilitering av gamle bygårder kan også være utfordrende, for eksempel når man lager leiligheter i toppetasjen der det tidligere var loft.

– Noen tror det er uten risiko, men du må fremdeles tilfredsstille kravene i Plan og bygningsloven. Det er ganske vanskelig å skape god lydisolasjon for det som var ment som loft.

Kan være bortkastet

Det er ikke alltid man kommer helt i mål. Pengene flyr ofte i tidlig fase og eiendomsutviklere ønsker gjerne å gjøre det så enkelt og rimelig som mulig.

[factbox id="1"]

– De ønsker å komme så raskt som mulig i mål med regulering, men mange av utviklingsprosjektene kan ta årevis, sier Aaraas.

Er kommunen usikker, går byggesaken gjerne videre til Fylkesmannen. Det kan også gi problemer om kommunen plukker fra retningslinjene og føyer til en setning i reguleringsplanen. Når det er skrevet inn i reguleringsplanen er det ikke lenger bare retningslinjer – da er det lovfestet.

En grundig og profesjonell vurdering kan være med og sikre god regulering i forhold til lyd i byggeprosjekter. Det bør skje under utvikling av tomter før de reguleres slik at retningslinjene kan brukes slik de er ment. Det bør utføres av profesjonelle med grundig kjennskap til regelverket for å sikre raskere prosesser.

– Man bør ta støy alvorlig før reguleringsprosessen starter, ikke vente med dette til man skal søke om rammeløyve. Da er det for sent. Da kan man stå der med et ferdig regulert prosjekt som ikke er byggbart.

Må vise samsvar

– Vi ser prosjekter der man kan være «heldig» og får prosjektet godkjent. Man har utstedt støyrapport der man har vist, men ikke løst støyproblemene.

Mens plandelen i Plan og bygningsloven er mer fleksibel, er bygningsdelen mer rigid. Da skal man vise at det er samsvar i forhold til akustikk og støy, at støyproblemer er løst. Har man ikke gjort grundig nok jobb i reguleringssaken, risikerer man å måtte gå tilbake og gjøre om for å få prosjektet tilbake på banen.
Da er det byggherre som blir sittende med skjegget i postkassen, selv om det er kommunen som har glemt noe.

– Det er ofte her vi kommer inn. Da har saken gjerne vært gjennom et par runder. Det er mye mer kritisk enn man tror i utgangspunktet, forklarer Aaraas.

– Alle prosjekter støter selvfølgelig ikke på slike problemer, tilføyer hun.

[img id="1"]

Viktig å fokusere tidlig

– Det er ikke enkelt å følge Plan og bygningsloven fullt ut i forhold til bolig som skal selges på det frie åpne marked. Skal du selge bolig, skal den være tipp-topp i forhold til krav til lyd, akustikk og støy.

Der det er gjort kartlegging av støyforhold kan man gå inn og se på varslingskart hvor støyutsatt det gjeldende området er. Gul og rød sone medfører naturlig nok høyere utviklingskost.

– Men man må ikke la seg lure av støykart. Som sagt: det må være ordentlig gjennomført arbeid og problemene må være løst, avslutter Aaraas.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen