Alle i prosjektet må ha eierskap til kvalitet
(Illustrasjon: Hundven-Clements Photography)

Alle i prosjektet må ha eierskap til kvalitet

– Myten om den superkreative arkitekten uten nødvendig sans for praktiske detaljer er sterkt overdrevet. At det kan oppstå problematiske situasjoner i en byggefase er nok helt riktig, men det skyldes ofte helt andre faktorer enn kreativitet med tilhørende mangel på detaljfokus.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Regiondirektør Gerhard Linder i Link Arkitektur AS er enig i at «djevelen bor i detaljene». Men det er som regel ved overleveringen fra en fase til en annen i byggeprosjektet at det kan glippe, sier han. Link Arkitektur AS er Multikonsult ASA sitt arkitektkontor, og er med sine vel 470 ansatte et meget stort arkitektkontor. Og nettopp dette er en fordel når man skal skape de beste prosjektene, slår han fast:

– Ved et større arkitektkontor kan man spille på hverandres kompetanse, og gjennom dette hente fram de virkelig gode løsningene for byggherrer og fremtidige brukere av bygg. Gjennom å ha tilgjengelig solide og gode ressurser innenfor flere spesialfelt gjennom hele prosjektet, kan man fortløpende søke de beste løsningene, og se at de blir fulgt opp helt fram til ferdigstillelse av prosjektet. Det blir imidlertid ikke så lett når man deler opp arkitektjobbene i flere faser, slik offentlig sektor for eksempel har fått for vane. Da kan man fort risikere at noe av de arkitektoniske idéene, som kanskje var med på å vinne prosjektet til å begynne med, faktisk blir forspilt i prosessen. Det hadde vært å ønske at man var mer forsiktig med å bytte leverandør når anbudet først er vunnet, sier han ettertenksomt.

– Hva tror du hensikten med å bytte leverandør midt i prosessen kan være?

– Hensikten er saktens ganske så åpenbar, og det er å spare penger på at flere arkitektkontorer skal kunne konkurrere om jobbene. Jeg skjønner den tankegangen, som for så vidt kan ha en del for seg, men samtidig skal man være klar over at denne arbeidsformen også skaper en del utfordringer. Når man har gjennomført for eksempel et forprosjekt, og skal overlevere dette til neste arkitektkontor, ser man ikke sjelden at det kan vise seg vanskelig. Ofte får man da helt andre – og dårligere løsninger enn man ville ha fått om man hadde hatt det samme arkitektkontoret hele tiden. Det å ivareta det opprinnelige konseptet og idéene gjennom hele prosjektet, inklusive detaljfasen er svært utfordrende når rådgivergruppen byttes ut midt i prosjektet.

– Det er ikke slik at dere skal gjøre ting på DERES måte, da?

Regiondirektør Gerhard Linder i Link Arkitektur AS. Foto: Hundven-Clements Photography

– Hehe, joda, det er klart at det alltid vil være en del av det. Så lenge man arbeider med kreative mennesker, så vil det være et element av ønsket om å gjennomføre sine ideer. Saken er at dersom ikke alle aktørene i et prosjekt kan jobbe som «et lag» , så blir resultatet dårligere enn det kunne blitt. 

Realistisk

Dette er langt mer alvorlig for prosjektet enn om man skulle få noen litt «rare» løsninger på litt bortgjemte steder i bygget, sier han ettertenksomt. Han har bred erfaring slike prosjekter de senere årene, og kjenner seg sikker i sin sak:

– Hva blir det viktigste i byggeprosessen slik du ser det?

– Det er uten tvil at man må forsøke å skape en situasjon der alle i prosjektet har eierskap til ønsket om å skape en solid kvalitet i prosjektet. For det er dette alt handler om i en hektisk arbeidsdag på et prosjekt ute i bygge-Norge: Å skape den kvaliteten som byggherrer og fremtidige brukere faktisk ønsker seg og drømmer om. Denne kvaliteten og det arkitektoniske uttrykket for den må innarbeides så grundig i prosjektet at det virkelig blir synlig når byggeprosjektet en dag skal overleveres.

– Oppsummert betyr det at detaljfokus er like viktig som overordnet skaperevne hos arkitektene?

– Det er det liten tvil om. Men arkitektene er jo ikke alene ute på byggeplassen. Skal man lykkes, må man skape en prosess der alle har et like stort eierforhold til at man gjennom samarbeide og godt teamfokus skal lykkes med å skape gode og kvalitetsmessig solide løsninger for kundene i hvert eneste bygg. Jeg pleier selv å ta med alle på en slik reise allerede fra begynnelsen i prosjektet, slik at alle får forståelsen av at jeg som arkitekt virkelig innser at vi alle er gjensidig avhengige av hverandre, dersom vi skal kunne produsere bygg som gir oss et godt omdømme – fordi vi leverer gode bygg, slår han fast.

Prosjektgruppa

– Du var inne på at prosjektgruppa skal være et team. Hvorfor er det så viktig, og ikke minst: Hva betyr det for kundene om dere lykkes med det?

– Svaret på begge spørsmålene er i grunnen det samme: Det er først når man har samme grad av virkelighetsforståelse, og at man også tar inn over seg at man er et team som kun skiller seg fra hverandre i hva vi hver på vår kant tilfører prosjektet, at vi virkelig kan oppnå suksess. Det er når den sosiale forståelsen av at vi deler et fellesskap virkelig slår ut i full blomst, at vi kan få dette til å fungere. Jeg jobbet blant annet på det såkalte «Midtbygget» til DnB i Barcode rekken i mange år, og der kan vi virkelig snakke om utfordrende detaljer som ble løst i tett samarbeid med ingeniører, leverandører og byggeplassen, humrer han.

– Likevel er det arkitektene som må sørge for at ideer og detaljer går hånd i hånd?

– Både ja og nei. Det er jo ikke slik at vår kreativitet «svever rundt» helt uavhengige av våre samarbeidspartnere på prosjektet. Som jeg argumenterte for ovenfor, så har hver enkelt faggruppe ansvaret for at de arkitektoniske ideene samholdes med praktiske løsninger, og at man gjennom et grundig gjennomdiskutert faglig fellesskap kan levere et synlig, godt og gjennomtenkt arkitektonisk produkt, sier han til slutt.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen