Alle Oslo kommunes eiendomsforetak er nå medlemmer

Alle Oslo kommunes eiendomsforetak er nå medlemmer

Etter årets to innmeldinger fra hhv Kultur- og idrettsbygg og Boligbygg, er alle Oslo kommunes eiendomsforetak nå medlemmer i Grønn Byggallianse: Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg, HAV Eiendom (Oslo Havn KF), Undervisningsbygg og Boligbygg.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Boligbygg Oslo KF

Med ca 1 million kvadratmeter boligareal fordelt på over 11 000 kommunale boliger, er Boligbygg Norges største utleier. Det kommunale foretaket gir hjem til mer enn 25 000 mennesker, og boligene er fordelt på alle av Oslos 15 bydeler, med beliggenhet i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen, skal Boligbygg investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

Boligbygg deltar i Horizon2020, som er EUs største forsknings- og utviklingsprogram noensinne. Et miljøprosjekt vel verdt å nevnes er renoveringen av bygården Bergsliens gate 11.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg er et kommunalt foretak, med ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte Oslo kommunes kultur- og idrettsbygg. Fra porteføljen kan vi nevne Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og Vigeland-museet. Kultur- og idrettsbygg har store byggeprosjekter på gang som Munchmuséet og nye Deichmanske hovedbibliotek, samt flere nye idrettsanlegg som nye Jordal Amfi, Lillomarka skianlegg og Lambertseter flerbrukshall for å nevne noen.

Nye Deichmanske bibliotek og Munchmuséet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen