Alle Oslo kommunes eiendomsforetak er nå medlemmer

Alle Oslo kommunes eiendomsforetak er nå medlemmer

Etter årets to innmeldinger fra hhv Kultur- og idrettsbygg og Boligbygg, er alle Oslo kommunes eiendomsforetak nå medlemmer i Grønn Byggallianse: Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg, HAV Eiendom (Oslo Havn KF), Undervisningsbygg og Boligbygg.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Boligbygg Oslo KF

Med ca 1 million kvadratmeter boligareal fordelt på over 11 000 kommunale boliger, er Boligbygg Norges største utleier. Det kommunale foretaket gir hjem til mer enn 25 000 mennesker, og boligene er fordelt på alle av Oslos 15 bydeler, med beliggenhet i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. I tillegg til å forvalte den eksisterende boligmassen, skal Boligbygg investere rundt to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av boligporteføljen de nærmeste årene.

Boligbygg deltar i Horizon2020, som er EUs største forsknings- og utviklingsprogram noensinne. Et miljøprosjekt vel verdt å nevnes er renoveringen av bygården Bergsliens gate 11.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg er et kommunalt foretak, med ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte Oslo kommunes kultur- og idrettsbygg. Fra porteføljen kan vi nevne Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og Vigeland-museet. Kultur- og idrettsbygg har store byggeprosjekter på gang som Munchmuséet og nye Deichmanske hovedbibliotek, samt flere nye idrettsanlegg som nye Jordal Amfi, Lillomarka skianlegg og Lambertseter flerbrukshall for å nevne noen.

Nye Deichmanske bibliotek og Munchmuséet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen