Alternativ energi reduserer behovet for tykke vegger

Alternativ energi reduserer behovet for tykke vegger

- Med fornybar energi, produsert og laget lokalt, slipper man å bygge hus med tykke, tette vegger og mye bruk av isolasjon, som dagens forskrift legger opp til.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Ved større bruk av alternative energiformer i TEK10, ville vi redusert driftskostnadene og samtidig økt miljøgevinstene og forbedret inneklimaet, sier professor Bernt Arild Bremdal.

Dagens utvikling i byggenæringen er økt bruk av byggematerialer til tykke, tette vegger og mye isolasjon, for å tilfredsstille energikravene i TEK 10. Men dette øker faktisk miljøbelastningen unødvendig. CO2-fotavtrykket tiltar slik at vinningen fort går opp i spinningen. I stedet kan man heller benytte lokal, fornybar energi – som det finnes mye av og som er tilgjengelig i Norge – som vil redusere behovet for isolasjon samtidig som komforten i huset opprettholdes. Dette forteller professor Bernt Arild Bremdal ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved UiT.

– Jeg er mest opptatt av å få redusert miljøbelastningen. Derfor er det interessant å se om vi ved nye energiformer og mindre materialbruk kan få redusert kostnadene. Dette vil endre husstandarden, som igjen gir oss tilleggsgevinster som økt areal og ikke så tett inneklima. Effekten ved større fokus på andre og mer effektive energikilder vil være ved lavere investeringskostnader og at husets aktive bruksareal blir større, fordi veggene ikke lengre behøver å være dobbelt så tykke, sier Bremdal. Han mener vi vil se nye fornybare løsninger i fremtiden, som vil kreve nytenkning i forutsetningene til regelverket slik det er i dag.

– I dag er det er fullt mulig å fange både termisk og elektrisk energi fra solen, for så å lagre dette lokalt, nok til å dekke årsforbruket til én husholdning. Flere selskaper tilbyr dette. Totalt sett vil dette bli både billigere og mer miljøvennlig enn å fortsette med tykkere vegger og tettere hus, sier Bremdal.

Alle på nettet samtidig

Bremdal mener at hus i dag kan bli energinøytrale ved bruk av solceller, men siden dette ikke kan lagres lokalt vil nettet likevel bli belastet mer enn det gjør i dag. Det grunnleggende problemet i fremtiden blir at vi får økte lasttopper når mange bruker nettet samtidig. Vi får store effektkonsentrasjoner enkelte timer i døgnet.

– Ved energieffektivisering får forbruket gjerne en skarpere profil. Brå og store effektkonsentrasjoner, for eksempel skapt ved samtidig bruk av induksjonskomfyrer og hjemmelading av el-biler, vil i fremtiden skape store utfordringer i nettet. Desto mer strøm som går gjennom nettet, desto høyere motstand, og mer tap. Det effektiviserende tiltaket blir kontraproduktivt, forteller han.

[img id="1"]

Et annet poeng Bremdal trekker fram er at flere kullfyrte kraftverk blir stående stand-by for å møte lasttoppene, såkalt ”spinning reserves”. De kan ikke stenges helt ned. Dette er et problem i utlandet, mer enn i Norge, der vi har regulerbar vannkraft der strømproduksjonen kan slås av og på.

Lokale energiformer må prioriteres
Isolert sett er ikke TEK10 en dårlig idé, mener Bremdal. Men han savner at andre lokale energiformer også prioriteres, i tillegg til mer fokus på inneklima.

– Det finnes mye energi der ute, som jeg mener vi må arbeide aktivt for å få tak i og benytte til byggene. Man kan tenke seg bruk av langt flere energiformer enn det forskriftene legger opp til, som både styres og produseres på andre måter, sier han.

Spørsmål til forskriften

Bremdal mener at installasjon av solcellepaneler på taket ikke slavisk bør orienteres mot syd for å maksimalisere produksjons, som så mates «ubrukt» ut på nettet, ofte mer til besvær enn til nytte. Orientering av solcellepaneler og hjemmeproduksjon må orienteres vel så mye i forhold til eget forbruk. Hen mener det vil gi økt gevinst i forhold til TEK10, husstandens økonomi og avlaste hele forsyningssystemet.

Dessuten går prisene på solpanel ned i pris, og de gir større effekt, samt at det arbeides med langtidslagring av energi som vi vil se mer av i fremtiden. Bremdal forteller at det vil komme et prisfall på batterier til bruk i biler og hus på om lag 40 prosent de neste to årene.

– Spørsmålet er om forskriften gir tilstrekkelig åpning for å gjøre dette på andre måter enn i dag. Jeg mener den ikke gjør det, sier han.

Bremdal mener at man må være mer åpen for fleksible energiløsninger, slik at man får større energiutbytte enn det som er nedfelt i kravene i dag. Forskningen hans med solpanel på Hvaler i Østfold, viser at det å benytte solparker i Norge kan gi langt mer energi enn i Belgia eller England, selv om disse landene ligger lenger sør og har bedre innstrålingsforhold.

– Mange steder i verden har færre soldager enn områder i Norge. I tillegg har Norge lengre dager fra mars til oktober. Det betyr at daglig produksjon av elektrisitet kan bli større i Norge, selv om maksimalproduksjon kan være lavere på enkeltdager, sammenlignet med Brighton, seier Bremdal.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen