Åpenhet, suksessfaktoren for oppgradering av borettslag

Åpenhet, suksessfaktoren for oppgradering av borettslag

Suksessfaktoren for en vellykket rehabilitering av borettslag er åpenhet, god forankring og mye informasjon i små porsjoner. Oppgraderingen av Stjernehus Borettslag møtte mange utfordringer, som de ønsker å dele med andre.

  • Entreprenør
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Siden Stjernehus Borettslag i Kristiansand hadde begrensede økonomiske rammer, var det en vesentlig utfordring å skape eierskap og entusiasme blant eierne for å stimulere borettslaget til å velge en klimavennlig rehabilitering. Prosjektleder for oppgraderingsprosjektet Odd Helge Moen forteller at gode prosesser er fundamentalt når borettslag skal rehabiliteres.

– Det er viktig å ta alle innspill på alvor, gi tydelig oversikt over økonomiske konsekvenser og å vente med avstemming til alle eierne er godt informert. Skal man lykkes må man involvere beboerne i forkant og gi de grundig informasjon underveis mens arbeidene pågår. Kommunikasjon er helt avgjørende. I tillegg er det nyttig å skaffe seg oversikt over hvilke tilskudd som kan benyttes, før man starter opp. Her er penger å hente, forteller Moen som også er teknisk sjef i Sørlandet Boligbyggelag.

[img id="1"]

Han forteller at rehabiliteringsprosessen er svært utfordrende for andelseierne. Til forskjell fra nybygg der beboerne kommer inn i ettertid, skal de under rehabiliteringen bo i leilighetene sine, med mange ulemper som støy, støv og lukt. Skal man lykkes er det viktig at man har gjennomført en god planlegging i forkant, samt at byggeplassen blir etablerert så rasjonelt som mulig både for de som bor og arbeider i bygget.

– Andelseierne blir aldri for godt informert, derfor må de involveres i prosessen slik at de vet på hvilken måte de blir berørt og hvilke praktiske tiltak som blir iverksatt og på hvilken tid. Beboerne som bor på en byggeplass tåler mye så lenge de vet hva som skjer, og når de blir informert på en ordentlig måte. Uforutsigbarhet er det verste.

Prosjektbeskrivelse

Stjernehus Borettslag som gikk for å være Sørlandets kaldeste borettslag gjennomførte en stor prosess med rehabilitering og energieffektivisering av et 11 etasjers høyhus. Foruten å bli et varmere bygg, hadde de som formål at erfaringene skulle ha stor overføringsverdi til andre borettslag og høyhus, spesielt med hensyn til prosess og resultater.

[factbox id="1"]

Bygget består av 10 boligetasjer pluss underetasje/kjeller. Bygget ble oppført i 1965 og har i alt 60 leiligheter, av disse er 30 stk 2-roms leiligheter på 42 m2 og 30 stk. 4-roms på 80 m2. Fellesarealene kommer i tillegg. Boligblokken har en meget god plassering i Kristiansands ”skyline”, det var derfor viktig med en god arkitektonisk utforming, som i tillegg kunne gi et godt sosialt miljø. Ambisjonsnivået på energisiden er lavenergiklasse 1. Oppgraderingen ble vedtatt i oktober 2013 og bygget stod ferdig i 2015.

Bygget hadde generelt stort oppgraderings- og vedlikeholdsbehov. Blant annet var det betydelige kuldebroer i betongkonstruksjonen som førte til et stort oppvarmingsbehov. Vegger, gulv og tak ble tilleggsisolert. Fasaden fikk ny bekledning, vinduer og dører ble utskiftet og nye innglassede balkonger montert foran fasadene uten konstruktiv kontakt med den innvendige betongkonstruksjonen. Det ble montert balansert ventilasjon med varmegjenvinning og oljefyr ble utfaset med overgang til fjernvarme.

Forskningsprosjekt

Som del av prosjektet deltok Sørlandet Boligbyggelag i forskningsprosjekter, hvor man satte søkelys på beslutningsprosesser i borettslag og sameier, og hvilke beslutningsprosesser som kan føre til bærekraftige oppgraderingsprosjekter. Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NBBL, BOB i Bergen, TOBB i Trondheim, Naturvernforbundet, Nord Trøndelag Elektrisitetsverk og Sørlandet Boligbyggelag. Resultatet ble veilederen «Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier», en prosjektrapport og informasjonsbrosjyrer for gjennomførte oppgraderinger i flere borettslag.

I tillegg et treårig prosjekt som skal formidle gode oppgraderingsprosjekter som reduserer energibruken vesentlig, i tillegg til å øke kompetansen om oppgradering og bidra til at flere av de påbegynte beslutningsprosessene vil føre frem til konkrete prosjekter.

Veilederen som er utarbeidet skal gi styrer råd om hvordan de kan gå fram for å skape oppslutning om oppgradering. Fokus er på hvordan styret kan gi informasjon og kommunisere med eierne og beboerne.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen