Åpner for nye boliger i Oppegård

Åpner for nye boliger i Oppegård

Jan Tore Sanner sier ja til mer enn hundre nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til planen fordi det mangler god kollektivdekning.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Område med dårlige kollektive tilbud

For å bygge for en fremtid med sterk befolkningsvekst er det mange faktorer å ta hensyn til. En av disse er særlig tilgang til kollektiv transport for å minske bruken av personbil og spare miljøet vårt.

Nå ønsker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner å utvikle et eksisterende boligområde i Oppegård kommune med mer enn hundre nye boliger. Området mangler i dag god kollektivdekning.

– Vi må øke boligbyggingen, så flere får muligheten til å eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård kommune.

Fylkesmannen i Oslo og Akershusfremmet innsigelse til planen fordi det mangler god kollektivdekning. Innsigelsen er ikke tatt til følge.

- Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for økt boligbygging. Byområdene våre opplever sterk vekst og det er viktig at vi legger til rette for flere boliger, sier Sanner.

- Regjeringen er opptatt av økt boligbygging og mener dette først og fremst bør skje i områder med god kollektivdekning. Oppegård kommune har lagt til rette for at det meste av boligbyggingen skal skje langs jernbanen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig at det arbeides for å bedre kollektivtilbudet i området på sikt.

Legger grunnlag for nye offentlige tilbud

Reguleringsplanen legger opp til en økning på 110-115 nye boliger i et eksisterende boligområde vest i Oppegård kommune, mot Bunnefjorden.

Et mindre boligfelt tas ut av planen fordi utbygging her ville gitt store terrenginngrep.

Reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Oppegård kommune i 2014.

Planen legger grunnlag for fortetting av eksisterende boligområder. Planen gir også grunnlag for etablering av ny barnehage, offentlige parkeringsplasser og kyststi.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen