Åpnet 35 nye Omsorg+ boliger

Åpnet 35 nye Omsorg+ boliger

Fredag 30. september var det offisiell åpning av de 35 nye Omsorg+ boligene på Bøler i Bydel Østensjø. Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, overrakte bygget til bydelen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Omsorgsboligene i Utmarkveien 2 på Bøler har hatt flere kallenavn opp gjennom tidene. "Skamblokka på Bøler", "Lille Murmansk" og "Bølers skamplett" er noen av dem.

Blokken fra 60-tallet hadde definitivt sett bedre dager da Boligbygg våren 2015 satte i gang et stort rehabiliterings- og nybyggprosjekt. På planen sto ny lavblokk og nytt mellombygg, samt totalrehabilitering av høyblokken. Nå står første del av prosjektet ferdig med splitter ny lavblokk og mellombygg.

– Det var på høy tid at dette bygget fikk et løft, og vi i Boligbygg er glade for å ha fått muligheten til å utvikle dette bygget, sa Boligbygg-direktør Jon Carlsen i sin åpningstale, der han også takket samarbeidspartnere.

– Hele bygget får nå et moderne, tidsriktig uttrykk. I tillegg er brannsikkerhet og ventilasjon prioritert, sammen med et godt aktivitetstilbud for de eldre beboerne.

[img id="1"]

Oppgradert og tilpasset bydelens behov

Den gamle lavblokka og mellombygget ble revet i februar 2015, og i månedene fram til september 2016 har det vært stor aktivitet på byggeplassen. Utmarkveien 2 er ett av Boligbyggs hittil største utviklingsprosjekter.

– Utmarkveien 2 er et godt eksempel på rehabilitering av eksisterende bygg der man både tar igjen vedlikeholdsetterslep og samtidig oppgraderer og tilpasser byggene til bydelens behov, sa Lippestad under åpningen.

Omsorg+ boliger er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har problemer med å bo i egen bolig. Det er byrådsavdelingen for eldre-, helse og sosiale tjenester som står bak bestillingen av boligene.

– Omsorg+ er en moderne måte å tenke omsorg på, og dette er et bygg vi er stolte av. I tillegg er det flott at prosjektet er fullført innenfor planlagt tid og kostnadsramme, sa Lippestad.

Et ansiktsløft for området

Bydelsutvalgsleder, Kristin Sandaker, fortalte at Utmarkveien 2 både er og har vært et arnested for frivillighet i bydelen, og at hun er svært fornøyd med prosjektet.

– Vi kommer til å være blant de beste med dette anlegget her, sa Sandaker.

De nye delene har fått miljøvennlig passivhus-standard og er universelt utformet. I lavblokken er det nå 35 helt nye, moderne omsorgsboliger. Det nye mellombygget får også etter hvert kafe, trimrom, frisør og legekontor, og ikke minst kommer en ny og grønn takterrasse. Det blir i tillegg laget grøntarealer med egen gangsti rundt hele eiendommen, og etablert en egen parkering med ladestasjon til elektriske rullestoler.

[img id="2"]

– Utmarkveien 2 er et synlig bygg på Bøler, der det ligger sentralt plassert mellom senter, skole og t-bane. Bygget har vært veldig forfallent, og en rehabilitering har vært sårt trengt. Dette prosjektet bidrar til et løft for hele Bøler og nærområdet, sa Lippestad til de oppmøtte.

Den gamle høyblokken totalrehabiliteres i disse dager med nye heiser, ventilasjon- og brannanlegg, nye våtrom, og ikke minst ny fasade med samme uttrykk som nybygget. Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2017, med til sammen 83 Omsorg+ boliger.

– Jeg har det som plommen i egget

I høst har beboerne fått flytte fra høyblokken og inn i den nye delen, mens arbeidet på den gamle høyblokken har startet. Under åpningen fikk byråd Lippestad også bli med inn i den nye leiligheten til 94 år gamle Alvilde. Hun fortalte at hun er strålende fornøyd med det nye bygget og leiligheten.

– Det er så bra her at jeg kan ikke fatte det. Jeg har det som plommen i egget.

Alvilde fortalte at hun var veldig fornøyd med å ha en Omsorg+ bolig, og ikke en sykehjemsplass.

– Jeg er for frisk til å bo på sykehjem, sa Alvilde, som i en alder av 94 betaler regningene sine på nett med sin bærbare datamaskin.

Følget fikk også se den siste av de 35 leilighetene som ennå ikke er bebodd.

– Det må være godt å få flytte inn i slike leiligheter som dette, med en god personalstab som støtter opp når det trengs. Dette er positivt både for beboere og for pårørende, sa Lippestad.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen