Åpning av Norges største helsebygg i massivtre

Åpning av Norges største helsebygg i massivtre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foretok den offisielle åpningen av kommunens nye helsebygg. Helsebygget er Norges største bygg i massivtre, og Frogn kommunes største arbeidsplass med 108 sykehjemsplasser.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ullerud helsebygg i Frogn kommune er det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie, og det største sykehjemmet i Norge i massivtre. Helsebygget er bygget i massivtre fordi dette alternativet var best på pris og miljø.

[factbox id="1"]

Ullerud helsebygg får et bruttoareal på 12 000 m2 fordelt på 108 sykehjemsplasser, lærings-, mestrings- og rehabiliteringssenter, dagsenter for eldre og sentralkjøkken. Det nye helsebygget på Ullerud blir sett på som «state of the art» velferdsteknologi for beboerne og de ansatte, og skal gjøre hverdagen enklere og tryggere.

200 000 arbeidstimer

Ullerud hage er nå ferdigstilt og med det er også de siste kontraktsarbeidene knyttet til totalentreprisen for Ullerud helsebygg overtatt av Frogn kommune fra AF Gruppen.

Fra det startet til det nå står ved ferdigstillelsen er det medgått ca. 200 000 arbeidstimer og både tidsmessige og økonomiske rammer som var satt for prosjektet er overholdt.

[img id="1"]

Første helsebygg i massivtre

Ullerud helsebygg er det første helsebygget som er oppført i massivtre og kommunen har i byggeperioden hatt besøk av nærmere 50 kommuner, alle de store nasjonale entreprenørene og mange andre interesserte. Prosjektet har høstet nasjonal anerkjennelse blant annet gjennom Bærekraftfestivalen, Future Built, og gjennom seminarer som er arrangert i regi av Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk kommunalteknisk forening og LCC forum.

Et bygg for god helse

Den offisielle åpningen av kommunens nye helsebygg var en stor merkedag for kommunen, og ble markert for beboerne, ansatte, pårørende og inviterte gjester.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foretok den offisielle åpningen av kommunens nye helsebygg.

- Et bygg for god helse; dette kan dere være stolte av, sa statsråd Bent Høie.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen