Arbeidskriminalitet og sosial dumping

Arbeidskriminalitet og sosial dumping

Arbeidslivskriminaliteten i Norge har hatt en skummel utvikling de siste årene. Som følge av dette går nå flere etater samlet ut for å foreta tilsyn på norske byggeplasser. Arbeidstilsynet hadde planlagt 3000 tilsyn på byggeplasser i 2015. Dette antallet er allerede fordoblet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den tidligere og nåværende regjeringen har satt inn store tiltak mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Dette har ført flere etater sammen i arbeidet mot å avdekke lovbrudd innen de forskjellige lovverkene. Vi har snakket med tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Oslo, Pål H. Lund, om satsingen og betydningen av denne.

– Vi har hatt en svært bred tilnærming til problemet, og har gått på tilsyn i felleskap med flere etater, som Skatteetaten, NAV, politiet, Tollvesenet og kemneren, forteller han.

Storaksjoner mot byggebransjen

Lund forteller at etatene har hatt et godt samarbeid. I tillegg til å utføre tilsyn hver for seg og kontrollere forskjellige virksomheter daglig, har de etablert et «Senter mot Arbeidslivskriminalitet», som er samlet for alle etatene.

[img id="1"]

– Her jobber vi med analyse rundt det å finne gode tilsynsobjekter. Vi har også egne inspektører som fører tilsyn ut ifra disse analysene, hvor etatene gjør tilsyn i felleskap daglig, forteller han.

– I tillegg har vi i år hatt fire aksjonsuker, med store aksjoner mot byggebransjen. Her går alle etatene ut på tilsyn i felleskap over fire uker.

– Det vi ser er at vi finner brudd på lovverket både hos arbeidstilsynet, skatt og NAV. Så vi mener dette er en svært effektiv og god måte å jobbe på.

Avdekker alvorlige lovbrudd

Lund forteller at tilstanden på markedet i Oslo har vært som forventet. Noen opererer i henhold til regelverket, mens andre prøver seg på raske løsninger.

– Det går som oftest på at de ikke betaler skatter og avgifter, og på sikkerhet som gjør at vi må stenge byggeplasser. Politiet har også funnet arbeidstakere som ikke har lovlig opphold i landet og som da blir utvist. Det er funn av brudd i flere regelverk, forklarer han.

Mangel på bruk av riktig og moderne utstyr er i stor grad med på å påvirke sikkerheten på arbeidsplassen.

– Det vi ser er at en del arbeidsgiverne velger enkle, manuelle løsninger som gjør at arbeidstakerne blir utsatt for større risiko og helsebelastning ved at de ikke tar i bruk teknologisk utstyr. Mange velger for eksempel å la vær å sette opp stillas for å spare økonomisk, men dette gjør arbeidet svært utrygt for arbeidstakeren, forklarer han.

Ber om hjelp fra bransjen

De store aktørene i byggebransjen må være påpasselig med hvem de tar inn som underentreprenører. Det er ofte de mindre aktørene som kan vise seg problematiske når det kommer til lovbrudd, men de blir igjen brukt av de store.

– Jeg mener det ligger et stort ansvar på de større aktørene og på byggherrene. Mange er flinke til å jobbe med dette i dag, og det er viktig, forteller Lund og fortsetter,

– Dette er en jobb som kontrollmyndighetene ikke kan klare alene, det er noe vi må ha med oss byggenæringen på.

– Arbeidslivskriminaliteten i Oslo og Norge er i en negativ utvikling, noe som har stor betydning for svært mange. Arbeidstakere får ikke sine lønns- og trygderettigheter og kan bli satt i farlige jobbsituasjoner. Det er også et problem for byggebransjen med tanke på konkurransemarkedet, i og med at noe kan operere rimeligere enn de som følger kravene for sikkerhet. Samtidig er det et problem for samfunnet fordi man mister viktige skatteinntekter.

– Det er flere som blir berørt av arbeidskriminalitet. Derfor er det viktig for oss å prioritere dette, gjøre tilsyn og påpeke der vi finner feil. Vi trenger de seriøse aktørene med oss på dette arbeidet, avslutter Pål H. Lund til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen