Arbeidstilsynet besøker Ris ungdomsskole

Arbeidstilsynet besøker Ris ungdomsskole

I dag gjestet Arbeidstilsynet byggeplassen på Ris skole. Anledningen er HMS-uke hos totalentreprenøren NCC Construction hvor tema er økt fokus på spesielt trygg arbeidssituasjon på byggeplassen og sosial dumping.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arbeidstakerne må også ta ansvar

Undervisningsbyggs prosjektleder Pia Sylvie Berg syns det er bra at Arbeidstilsynet retter fokus mot trygghet på byggeplassen.

I år har mange av tilsynene også handlet om sosial dumping. Anne Sørum i Arbeidstilsynet sier at hovedregelen for HMS er at det er ledelsen i bedriftene som skal legge til rette for gode rutiner og et trygt arbeidsmiljø, men at det er arbeidstakerne som må ta ansvar selv i hverdagen.

- Kjappe løsninger hvor man «skal bare», er i verste fall livsfarlig, sier hun.

Oppgradert og ny skole

[img id="1"]

På byggeplassen på Ris går det veldig bra.

Ris ungdomsskole blir oppgradert i en tredelt jobb. Hovedbyggene, det eldste fra 1920 blir totalrehabilitert.

Det settes opp et nybygg på ca 3.500m2, som alt er godt på veg, og det skal i tillegg opprettes et idrettsanlegg med fotballbane og løpebane.

Skolen med plass til 630 elever på 8-10 trinn skal åpne til skolestart neste høst.

Flere tilsyn enn planlagt

Arbeidstilsynet har så langt i år gjennomført 3738 tilsyn.

De hadde planlagt 3000 tilsyn, men de satte opp flere kontroller etter økt fokus på sosial dumping.

2000 av kontrollene har vært sammen med andre etater som politiet og skatteetaten, spesielt med tanke på lovbrudd innen sosial dumping.

De fleste tilsynene har vært hos bedrifter med mellom ti og 50 ansatte.

Det er flest mangler i planer for SHA og det er mange farlige situasjoner med jobbing i høyden, hvor det er mangelfullt eller feil oppsatte stillaser

Til toppen