Arkitekter strømmer på Thursday AfterWork i Oslo

Arkitekter strømmer på Thursday AfterWork i Oslo

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) nærmer seg ferdigstillelse, et bygg som har gitt både Statsbygg og arkitekten verdifulle erfaringer i temaer som LEAN-tankegang, systematisk ferdigstillelse og i bruken av BIM. Disse erfaringene deler de med arkitekter, byggentreprenører og andre aktører på arrangementet Thursday AfterWork den 16. februar i Oslo, arrangert av 11 ledende leverandører i Norge.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Byggebransjen er i konstant bevegelse og utviklingen mot en mer digitalisert bransje fortsetter. Bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er i ferd med å bli en naturlig del av byggeprosessen. Alle fagfelt jobber med samme informasjon i én tredimensjonal modell, noe som vil føre til at den historiske dokumentbaserte informasjonsflyten forsvinner helt.

[factbox id="1"]

Flere bruker lean-metodikken

Samtidig som digitalisering skal føre til høyere effektivitet og kvalitet, samt forbedret kommunikasjon, bruker stadig flere byggherrer lean-metodikken for å oppnå en byggeplass uten sløsing. Dette innebærer å legge til rette for involverende planlegging, bedre samspill og flyt. Til mer forståelse, kunnskap og erfaring vi som deltakere i dette samspillet har for både den digitale modellen og en lean byggeplass, desto bedre blir resultatet.

Lærerik kveld med bransjemingling

Snøhetta realiserer sitt første prosjekt i Bergen, en bygning som blir unik i internasjonal sammenheng. Hvordan har arkitekten løst oppgaven med å skape et bygg som svarer til høgskolens behov og samtidig er en betydelig bidragsyter til den nye bydelen Møllendal og hva forventer en byggherre av arkitekter og entreprenører i forhold til gjennomføring av LEAN- og BIM-prosjekter?

- Sammen med ti andre ledende leverandører i byggebransjen inviterer Schüco til Thursday AfterWork, for å få svar på de ovenfor nevnte spørsmålene, sier markedssjef i Schüco Norge Hanne Sofie Flem Bjørkestøl.

Over hundre arkitekter, totalentreprenører og byggherrer har meldt seg på arrangementet allerede, noe som igjen bekrefter at dette temaet er hett. I Fora Forms lokaler i Pilestredet legges det til rette for en lærerik kveld med bransjemingling, forfriskninger og levendemusikk.

 

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen