Arkitekter strømmer på Thursday AfterWork i Oslo

Arkitekter strømmer på Thursday AfterWork i Oslo

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) nærmer seg ferdigstillelse, et bygg som har gitt både Statsbygg og arkitekten verdifulle erfaringer i temaer som LEAN-tankegang, systematisk ferdigstillelse og i bruken av BIM. Disse erfaringene deler de med arkitekter, byggentreprenører og andre aktører på arrangementet Thursday AfterWork den 16. februar i Oslo, arrangert av 11 ledende leverandører i Norge.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Byggebransjen er i konstant bevegelse og utviklingen mot en mer digitalisert bransje fortsetter. Bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er i ferd med å bli en naturlig del av byggeprosessen. Alle fagfelt jobber med samme informasjon i én tredimensjonal modell, noe som vil føre til at den historiske dokumentbaserte informasjonsflyten forsvinner helt.

[factbox id="1"]

Flere bruker lean-metodikken

Samtidig som digitalisering skal føre til høyere effektivitet og kvalitet, samt forbedret kommunikasjon, bruker stadig flere byggherrer lean-metodikken for å oppnå en byggeplass uten sløsing. Dette innebærer å legge til rette for involverende planlegging, bedre samspill og flyt. Til mer forståelse, kunnskap og erfaring vi som deltakere i dette samspillet har for både den digitale modellen og en lean byggeplass, desto bedre blir resultatet.

Lærerik kveld med bransjemingling

Snøhetta realiserer sitt første prosjekt i Bergen, en bygning som blir unik i internasjonal sammenheng. Hvordan har arkitekten løst oppgaven med å skape et bygg som svarer til høgskolens behov og samtidig er en betydelig bidragsyter til den nye bydelen Møllendal og hva forventer en byggherre av arkitekter og entreprenører i forhold til gjennomføring av LEAN- og BIM-prosjekter?

- Sammen med ti andre ledende leverandører i byggebransjen inviterer Schüco til Thursday AfterWork, for å få svar på de ovenfor nevnte spørsmålene, sier markedssjef i Schüco Norge Hanne Sofie Flem Bjørkestøl.

Over hundre arkitekter, totalentreprenører og byggherrer har meldt seg på arrangementet allerede, noe som igjen bekrefter at dette temaet er hett. I Fora Forms lokaler i Pilestredet legges det til rette for en lærerik kveld med bransjemingling, forfriskninger og levendemusikk.

 

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen