Arkitektfusjon inntar det norske markedet

Arkitektfusjon inntar det norske markedet

I mars i år valgte Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (ELN) å fusjonere med et av Danmarks største arkitektkontorer, Arkitema Architects. Nå skal de ta det skandinaviske markedet med storm.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

ELN og Arkitema Architects hadde arbeidet sammen i en årrekke i forbindelse med samarbeid om Nytt Østfoldsykehus og arbeider på Bærum sykehus. Da Arkitema Architects ønsket å etablere seg i Norge tok de kontakt med ELN for en mulig sammenslåing.

– ELN var på dette tidspunkt i en prosess med å bygge allianser for å kunne være mer konkurransedyktige i et tøffere marked. Så vi hadde rett og slett felles interesse av å slå oss sammen, innleder Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema/ELN Architects.

– Arkitema Architects er ett av Skandinavias største arkitektkontor, og er et firma i vekst med en tydelig arkitekturprofil. For ELN har vært viktig å kunne slå seg sammen med et kontor som er tuftet på de samme verdier som vi har, og at vi gjennom sammenslåingen sikrer firmaets fremtid og kan skape nye arbeidsplasser, fortsetter hun.

Norge og Sverige største eksportmarkeder

Norge og Sverige utgjør de største eksportmarkedene for den danske byggebransjen, også for Arkitema Architects. I Sverige har Arkitema Architects opplevd massiv vekst, der antallet medarbeidere bare på Stockholmskontoret er steget fra 29 til 75 siden 2012.

[img id="1"]

– Det er særlig oppgaver innenfor helsebygg og boligprosjekter som er årsaken til veksten. Med sammenslåingen med norske ELN Arkitekter øker Arkitema Architects bemanningen med 28 nye medarbeidere på Oslo-kontoret, noe som betyr en betydelig opprustning på det norske markedet, forteller Jørgen Bach, partner i Arkitema/ELN Architects.

Godt samarbeid

Allerede før sammenslåingen samarbeidet Arkitema Architects og ELN Arkitekter med stor suksess i prosjektet Nytt Østfoldsykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg.

–Det er dette gode samarbeidet vi nå vil fortsette med, i en ny felles virksomhet med røtter i Norge. Internt har våre ansatte vært positive til sammenslåingen fra dag én, og Arkitema Architects har brakt stor entusiasme og profesjonalitet til Oslo-kontoret, forteller Grimsby.

– Vi opplever også at markedet tar godt i mot oss, begge firmaene er kjent i bransjen, og hittil har vi fått utelukkende positive tilbakemeldinger, legger Bach til.

Et større konsern

De to arkitektkontorene har sammen besluttet å organisere Oslo-kontoret på samme vis som resten av Arkitema Architects kontorer, slik at de kan utnytte fordelene ved å være en stor skandinavisk arkitektvirksomhet.

– Arkitema/ELN Architects har dermed blitt en del av et større konsern, og er i ferd med å utvikle nye forretningsområder i virksomheten ved Oslo-kontoret. Videre har vi implementert systemer og programvare med utgangspunkt i den samlede IT-strategi som ligger i Arkitema Architects, forteller Grimsby.

Utfordrende omorganiseringer

Både Bach og Grimsby forteller at responsen fra kundene har vært svært positiv etter fusjonen. Det har likevel vært en omstilling for begge parter, både rundt omorganiseringer og det kulturelle.

– Det er klart at det både er kulturelle og geografiske forskjeller, det er forskjell på å være dansk og norsk, og det er forskjell på å være en stor virksomhet med kontorer i flere land og å være en mindre virksomhet med kontor lokalt i Oslo.  For oss er disse utfordringene spennende, og det å takle dem styrker bare vår virksomhet, forteller Grimsby.

– Den største omstillingen har vært omorganiseringen, gamle vaner skal brytes og nye vaner skal læres, det er alltid en utfordring i en travel hverdag. Men vi kjenner hverandre godt fra tidligere samarbeid, så organisasjonen er nå på plass, og alle vet hvilken rolle de har, legger Bach til.

Nå ser Arkitema/ELN Architects frem til en lys fremtid hvor de skal vokse seg til en større arkitektvirksomhet, der kundene skal få rådgivning innenfor de fem segmentene de arbeider innenfor: bolig, næring, utdannelse, helse og urban design.

– På denne måten har sammenslåingen påvirket våre fremtidsplaner i positiv forstand, ved at vi utvider våre virksomhetsområder og tar større grep i markedet i Norge, avslutter Grimsby og Bach til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen